En procent även på nationell nivå!

Lars-Gunnar Frisk, Umeå pastorat
Act , Svenska kyrkan. Fotograferat under konferensen Göra skillnad 2022 på Konsert & kongress i Uppsala.

Vill man att givande från församlingar och pastorat ska öka så kan man inte själv minska sina egna bidrag till det internationella arbetet

Svenska kyrkan bör vara en förebild för sina egna församlingar, och anslå en procent av budgeten till Act Svenska kyrkans verksamhet. Detta är inte bara en snäv budgetfråga 2023, utan pekar framåt, långt utöver dagens överväganden.

Vid Act Svenska kyrkans inspirationsdagar i Uppsala 2022, Göra skillnad, höll vi från Umeå pastorat, tillsammans med representanter från Helsingborgs pastorat, ett seminarium där vi berättade om hur vi jobbat med budgeterade anslag på en procent till det internationella arbetet.

I Umeås fall är vi nu inne på det tjugonde året med vårt enprocentanslag, och har därmed, räknat i dagens penningvärde, kunnat anslå totalt ca 25-30 miljoner – varav merparten gått till Act Svenska kyrkan. Ett långsiktigt, stabilt och förutsägbart bidrag!

Under denna höst, och inför kyrkomötets behandling av kyrkostyrelsens budgetförslag för 2024 och plan för 2025-26, har Helsingborgs pastorats representanter väckt debatt i Kyrkans tidning om den del i budgetförslaget som innebär att bidraget till Act Svenska kyrkans insamlingsverksamhet stegvis minskar, från 98 miljoner 2023 till 15 miljoner 2025 och 2026.

Deras inlägg har i stort sett bemötts med att ”allt är under kontroll, insamlingar rullar på och utvecklas positivt, och minskade bidrag är därför inget problem”.

Kyrkostyrelsen och kyrkomötet ska givetvis handskas ansvarsfullt med våra gemensamma tillgångar i en ekonomiskt kärv tid. Men just här har man tänkt rejält fel.

I Luleå stift har vi i Globala rådet analyserat vårt läge och kunnat konstatera att vi har många utmaningar i det lokala arbetet. Minskande antal aktiva, hög ålder, nästan inga ungdomar, alltför få internationella grupper och minskande antal deltagare i gemensamma samlingar. Här har vi mycket att jobba med, men det inskärper också vikten av att vi utvecklar stabila insamlingsbidrag i form av budgeterade medel från församlingar och pastorat, och även månadsgivande från många fler privatpersoner.

Självklart finns den insikten inom Act Svenska kyrkan, och ambitionen att öka sådant återkommande och förutsägbart givande. Självklart behöver Svenska kyrkan på nationell nivå då även gå före med gott exempel. Vill man att givande från församlingar och pastorat ska öka så kan man inte själv minska sina egna bidrag till det internationella arbetet. Därför vore det ”hål i huvudet” om kyrkomötet skulle besluta att dra ner på bidragen från kyrkan på nationell nivå. HELT fel signal till församlingarna!

I kyrkostyrelsens förslag för 2024 minskas rikskyrkans bidrag till Act Svenska kyrkans verksamhet från ca 2,9 procent 2023 till 43 miljoner = drygt en procent av kostnadsramen för verksamhet på nationell nivå. Men för 2025 och 2026 föreslås en ytterligare en sänkning av bidraget till bara drygt 0,4 procent (15 miljoner) per år.

Kyrkomötesledamöter: Med en nivå kring 35 miljoner per år för 2025 och 2026 kan en nivå på en procent även från Svenska kyrkan på nationell nivå bibehållas. Det skulle uppfattas som en positiv signal, som kan inspirera och bli till en utmaning för stift och församlingar att ta till sig!

Jag är också övertygad om att Helsingborgs pastorat, Umeå pastorat och andra ”enprocentare” är beredda att fortsätta missionera och informera om denna utmaning. Lycka till, kyrkomöte, att anta utmaningen på nationell nivå!

Lars-Gunnar Frisk, Umeå pastorat

Ordförande i Luleå stifts Globala råd

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA