Fortsätt gärna dialogen kring tillgängligheten i Svenska kyrkan

Linus Forsberg prästkandidat för Svenska kyrkan Växjö stift

Ett viktigt första steg är däremot att alltid, som en del i det systematiska arbetet, ha med ett funktionsnedsättningsperspektiv när nya verktyg, strategier med mera tas fram.

I en replik på min debattartikel ”Nu är det upp till bevis om tillgängligheten i vallokalen” svarar Anki Bondesson och Jiang Millington från valkansliet att arbetet kring att tillgängliggöra information som rör kyrkovalet är igång och de delar ett antal väldigt goda exempel. Jag vill börja med att tacka för svaret men också för det arbete som Svenska kyrkan redan nu gör. Jag stöttar till fullo arbetet som görs men med det sagt så vill jag också lyfta att mer behöver göras för att skapa jämlika förutsättningar för kyrkans medlemmar med funktionsnedsättningar.

En stor del av min debattartikel fokuserade på den uteblivna valhemligheten för personer med synnedsättning. Denna problematik lyftes till valkansliet redan inför kyrkovalet 2017 varav löftet gavs att frågan skulle ses över till 2021. Av den information jag har fått verkar det som att frågan inte heller blir löst till 2021, vilket är en beklaglig brist med tanke på Svenska kyrkans höga och väldigt goda ambitioner kring kyrkovalet. Till kyrkovalet 2025 måste Svenska kyrkan hitta en heltäckande lösning på det här problemet.

Jag vet samtidigt att all otillgänglighet inte är helt lätt att hantera. Det jag lyfter om valhemligheten är ett sådant exempel, det finns många faktorer som måste fångas in för att hitta en fullt fungerande lösning. Det krävs kunskap, tålmodighet, resurser och inte minst att vi som direkt berörs finns med och delar vår erfarenhet och våra perspektiv.

Ett viktigt första steg är däremot att alltid, som en del i det systematiska arbetet, ha med ett funktionsnedsättningsperspektiv när nya verktyg, strategier med mera tas fram. Ett färskt exempel är att det i samband med att psalmboken revideras har förts resonemang kring om man ska låta bli att trycka upp fysiska böcker och istället jobba med stora digitala skärmar inne i kyrkorna. Hur funkar det för den som är synsvag? Väger vi in det perspektivet blir det tydligt att ett sådant förslag kommer leda till att synsvaga riskerar att exkluderas i psalmsången.

Kort sagt finns fortfarande mycket att göra gällande tillgänglighet inom Svenska kyrkan och det kommer ta tid. Varje litet steg framåt är dock viktigt och uppskattat av många så hellre små steg än inga steg.

Anki Bondesson och Jiang Millington avslutar sin replik med att skriva att de gärna fortsätter den här dialogen med mig och andra som är intresserade. Jag fortsätter gärna den här dialogen, kring kyrkovalet och tillgängligheten i Svenska kyrkan i allmänhet.

Linus Forsberg
prästkandidat för Svenska kyrkan Växjö stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.