Hårt slag mot församlingarna

Vid Göteborgs stiftsstyrelses sammanträde den 11 december röstade vi som undertecknat detta inlägg emot förslaget att dela in Göteborgs kyrkliga samfällighet i nio pastorat från och med 2014, med avsikten att göra dessa till självständiga ekonomiska enheter 2016.

Stiftsstyrelsens beslut är ett hårt slag mot framför allt församlingarna i nordost, ett hot mot Göteborgsförsamlingarnas gemensamma åtaganden, som Göteborgs kyrkliga stadsmission, och totalt sett ett hastverk som det inte går att bedöma de totala konsekvenserna av. Den ekonomiska bärkraften i de olika pastoraten kommer att variera kraftigt och man kommer i de svagare områdena att tvingas välja mellan att höja kyrkoavgiften, minska verksamheten, dra in på stödet till de gemensamma åtagandena, eller en kombination av allt detta.

Den övergripande frågan om strategisk överblick av sådant som rör Göteborg som helhet har förbisetts av stiftsstyrelsen. Kyrkans organisation bör återspegla att Göteborg är ett faktiskt sammanhörande område. Svenska kyrkan i Göteborg, som stiftsstyrelsen vill avskaffa, är det enda begrepp som många medlemmar känner till. Flerpastoratslösningen relaterar inte tydligt till någon känd och relevant indelning av staden. Behovet av en kyrklig strategisk ledning av mission, diakoni med mera med hela Göteborg i fokus kan inte tillgodoses på annat sätt än med en gemensam organisation.

Många praktiska frågor är olösta i avvaktan på diverse utredningar, och vad dessa kommer att leda till går inte att veta i dagsläget. Förutom möjligheten att samverka om begravningsväsendet, domprostens roll, kontraktens funktion och utjämningssystemet är Tyska Christinae församlings framtid helt oviss. Kostnaden för att avveckla samfällighetens gemensamma förvaltning och serviceenheter och bygga upp nio nya parallella organisationer är också oklar, men det handlar säkert om miljontals kronor både inledningsvis och i årlig fördyring.

Att med minsta möjliga marginal och så kort inpå nästa kyrkoval driva igenom ett beslut som enkelt kan omkullkastas av en ny majoritet i stiftsstyrelsen är ytterst olyckligt. Mycket arbete kommer att behöva läggas ner på att rekrytera nya kyrkoherdar och förbereda en fördelning av samfällighetens tillgångar och förpliktelser. Allt detta kan visa sig ha varit helt onödigt om ett beslut med annan inriktning fattas under nästa mandatperiod. Kyrkomötet medgav fyra års respit för Göteborgs kyrkliga samfällighet, och denna möjlighet att skapa en bra lösning som en bred majoritet kan ställa sig bakom borde stiftsstyrelsen ha utnyttjat.

Mats Rimborg (POSK)
Christina Eriksson (S)
Jonas Ransgård (M)
Jan Gabrielsson (M)
Karl-Gunnar Svensson (KR)
Gunilla Svensson (KR)
Per-Olof Hermansson (FK)

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.