Hur bemöter vi den som kontaktar församlingen?

Regina Ericson
Vigsel

Vi måste komma bort från fyrkantigheten och välkomna dem som vill dela sina stora ögonblick i livet med Svenska kyrkan, skriver debattören. 

 Foto: Johannes Frandsen

Det är ju inte konstigt att Svenska kyrkan tappar medlemmar om människor blir bemötta som om de ställer till besvär för församlingen.

 

Min dotter ska gifta sig nästa sommar, i juli 2024, och planeringen pågår för fullt. Hon och hennes fästman har varit runt och tittat på festlokaler och dess närliggande kyrkor. De har fastnat för en plats att ha sin bröllopsfest på och vände sig då till församlingen med den intilliggande kyrkan för att boka sin vigsel. En landsortsförsamling med tre kyrkor och en mindre stad som tätort.

De vill gifta sig en måndag, den 1 juli 2024, och det första svaret från församlingen kom omgående:

”Vi har inte vigseltider och bemanning på måndagar så ni kan inte boka då”.

Min dotter vände sig då direkt till kyrkoherden, som efter flera påtryckningar svarade att han skulle ta upp det på ett personalmöte. Efter det fick hon besked att det var flera frågetecken att lösa och hon har fortfarande inte fått boka sin vigsel.

Med 15 månaders framförhållning borde det väl inte vara så svårt att planera bemanningen?

Ett annat exempel (hört i andra hand) är ett par som vill gifta sig i brudens barndomsförsamling, där de döpt sitt barn och dit brudgummen också har släktband. De fick till första svar att de bara vigde sina egna församlingsbor, eftersom de bara har en präst. Paret ordnade då en annan präst. När de skulle boka igen fick de veta att församlingen bara använde sig av egen präst. Efter flera turer fick de till slut ok att använda den ”egna” prästen, men då visade det sig att det datumet de önskat helt plötsligt inte fanns kvar.

Jag hoppas att det här är undantag!

Det är ju inte konstigt att Svenska kyrkan tappar medlemmar om människor blir bemötta som om de ställer till besvär för församlingen!

Jag jobbar som administratör på en församlingsexpedition. Vi är en landsbygdsförsamling med 1 400 tillhöriga (av 2 100 boende) och sex medeltida kyrkor.  Jag är den som ofta får ta emot den första förfrågan, via telefon eller e-post.

På frågan om vilka tider som finns tillgängliga svarar jag alltid: - När vill du ha din förrättning?

Vi försöker bemöta alla önskemål och anpassar oss efter vad ”kunden” vill ha. Vardag eller helg oavsett klockslag, vi löser det.

Under 2022 genomfördes 60 förrättningar (23 dop, 16 vigslar och 21 begravningar) i vår lilla församling och det med endast en präst anställd. Naturligtvis hade vi hjälp av andra präster med en del av förrättningarna.

Vad jag vill komma till är att vi måste komma bort från fyrkantigheten och välkomna dem som vill dela sina stora ögonblick i livet med Svenska kyrkan!

Regina Ericson,
administratör Rönö församling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

6 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Karin Larses
Om vi inte möter våra medlemmars behov och önskemål kan vi faktiskt inte kalla oss för en folkkyrka. Jag menar att om vi inte möter våra medlemmar utifrån deras behov hur tror vi då att vi ska behålla våra medlemmar. Karin Larses präst i svenskakyrkan
Kenneth Landelius
Känner igen det. Man lever kvar i en myndighetsidentitet.
BGOL
Hög igenkänning. Förödande att dagens församlingar inte klarar av att möta efterfrågan på kyrkliga förrättningar, som blir mindre för varje år. Det var annat virke i de kyrkligt anställda på 60- och 70-talen när förrättningar stod som spön i (kyrk)backen...
Fördjupa och utveckla
Det vore intressant att höra mera från de församlingar som sedan länge lyckas väl med detta. Är de många eller är de få? Hur har de löst det personalmässigt? Måste personalen alltid vara beredd på att kasta om sina lediga dagar, eller har församlingen skapat arbetsskift och förutsägbarhet som fungerar bra för alla parter? Vad fungerar väl och vad fungerar mindre bra? Om en del församlingar behöver förändras och utveckla detta, hur stöder man dem på bästa sätt? En viktig fråga: Hur skapar vi en hållbar struktur för att på ett gott sätt möta upp medlemmar som vill boka en förrättning?
Fördjupa och utveckla
Här behöver vi ju också tänka på alla led i bokningskedjan. Hur skapar vi rätt förutsättningar för personalen i första ledet som tar emot bokningssamtalen, så att de har möjlighet att möta församlingsmedlemmarnas alla olika frågor med tålamod, nyfikenhet, lyhördhet och lösningsfokus? Den personalen sitter på en stor kunskapsbank om "bokningsmönster" och återkommande frågor hos församlingsmedlemmarna, som kan vara värdefullt att ta vara på. Om vissa frågor alltid återkommer kan de ju vara relevanta att justera i ena eller andra riktningen. Viktigt att lyssna in personalens erfarenheter. I kombination med att hitta arbetsscheman som är hållbara för den personal som ska vara på plats under och inför förrättningarna. Det mesta går att lösa på ett gott sätt, om vi tar ett ordentligt grepp om frågan.
Fördjupa och utveckla
Att en församling bara viger sina egna församlingsbor och inte heller möjliggör för andra präster att viga i deras lokaler låter verkligen som ett undantag. Svenska kyrkan har ju ett väl utvecklat system där man har rätt att gifta sig var i landet man vill - i mån av plats - och även kunna ta med sig en egen präst: "Det enklaste är att välja en kyrka i den församling där ni bor, och att den präst som är i tjänst viger er. Men det finns också möjlighet att gifta sig på en annan plats och ni kan önska att en speciell präst ska viga er." (https://www.svenskakyrkan.se/vigsel)