I tider av förändring behöver vi möta varandra

Karin Pråmell präst

Församlingens oro och frågor har helt förbisetts under omorganisationens tid

REPLIK

Bilden av Malmö har inte alltid varit sann säger ni och jag håller med. Den är full av berättelser och erfarenheter. Ingen av oss sitter på hela sanningen.

Jag har en annan berättelse och har gjort andra erfarenheter. Jag är en av dem som ni nämner som slutar efter snart 7 år i Malmö med sorg i hjärtat. I all iver att införa nya system och omorganisera kommer många i kläm och historien som jag ser det skrivs om. I en frisk organisation så får även sorgen, oron och motståndet plats tillsammans med framtidstro. Församlingens oro och frågor har helt förbisetts under omorganisationens tid. Vi är en församling inte bara medarbetare inte bara förtroendevalda vi är en församling med många människor som vill och längtar efter gemenskap som bygger på relationer.

Jag har aldrig varit emot att vi behöver förändra inför framtiden men sättet som Malmö har valt är för mig djupt sorgligt. Arbetsmiljöundersökningen AKKA från 2022 visade på ett stort missnöje för den yttersta ledningen och det har varit många som påpekat den yttersta ledningens maktutövande och de har avfärdats som bråkstakar. Jag tror att kritiken kommer från människor som är djupt engagerade i kyrkans gemenskap.

För första gången på många år växer verksamheten säger ni vad grundar ni det på? Färdplan organisation som ni hänvisar till sjösattes 1 september i år så fort kan vi inte se resultat. Den blomstrande verksamheten som finns nu är resultatet av många års hårt arbete av goda och kompetenta medarbetare.

Våga möta verkligheten.

Jag ber för Malmö,

Karin Pråmell
präst 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Pastorat

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Gunnar H
Instämmer till fullo. VI har fått en management-kyrka som inte bryr sig mer än om det som ytterst intresserar dem på högsta toppen och som på mer och mer uppenbart sätt, gynnar sina vänskapsband till och med varandra. Det är så mycket sorg och frustration över en arbetsgivare ochen del av dess ledare, som har glömt bort arbetsgemenskapernas och församlings-gemenskapernas styrka och livskraft. Arbetslag har lämnats vind för våg och resultatet ser vi nu. Alla de sk "flygande ledarna", vad kom ut av det? Dessutom verkar arbetet enl flera vittnesmål, på mycket essentiella områden, ibland ledas på ett icke alltid avtals och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Det är ytterst allvarligt. De anställdas fackförbund har nu fått upp ögonen för vad som pågår i en del fall. Sammantaget bidrar allt detta till ohälsa på arbetsplatserna. Det är icke acceptabelt för Svenska kyrkan att arbeta på detta sätt.
Linus
Så bra att du nu när du slutat vågar säga Din sanning
Församlingsmedlem
Ledarna i Svenska kyrkan i Malmö: Lyssna på alla! Svenska kyrkan i Malmö genomför stora organisationsförändringar utan att lyssna på de som arbetar i församlingarna. Detta har lett till mycket konflikter, otrygghet och missnöje under flera år. Det är viktigt att lyssna på alla, även de som inte hörs vid stora förändringsarbeten och planering. Alla har något att bidra med, och deras kunskap och erfarenhet kan vara ovärderlig för att lyckas med förändringen. När kyrkans ledare inte lyssnar på medarbetarna skapar det oro och misstro. Det leder också till att förändringen blir mindre effektiv, eftersom medarbetarna inte känner sig delaktiga och motiverade. Istället för att köra över folk och förändra utan att förankra, bör kyrkans ledare besöka församlingarna och lyssna på medarbetarna. Det är viktigt att skapa en dialog och ett förtroende för att kunna lyckas med förändringen. I Malmö har kyrkans ledare gjort det motsatta. De har valt att inte besöka arbetsplatserna till oron och förändringarna har fallit på plats. Detta har bara förvärrat situationen och gjort att missnöjet har ökat. Kyrkans ledare måste ändra sitt sätt att arbeta. De måste lyssna på alla, även de som inte hörs