Inspirerande andlig miljö bättre än reducerade studieskulder

Per-Inge Planefors, präst
Foto: Frida Lenholm

Provanställning under utbildning kopplat till reducerade studieskulder skulle skapa osunda bindningar.

Morgan Sävetun skrev om att locka ”ut” präster till mindre orter. Jag är medlem i Rotary-klubben på hans ort.

När jag i det sammanhanget lägger örat till marken hör jag att pastoratet inte lyssnar och att gudstjänstschemat är alldeles för spretigt. Alltså två förbättringsförslag; men tänk inte vad gör vi för fel, tänk hellre i förbättringspotential.

Och reflektera inte negativt om den fantastiska bygd du verkar i. Järnväg till Linköping, Nässjö och Kalmar samt flygplats.

Kan man komma mer mitt i? Vi har en av bopålarna i ett mindre samhälle i närheten med cirka 300 boende och 30 personer i högmässan, snittet är bland det högsta i hela stiftet.

Ni skulle kunna vara 900 i er mässa. I vårt lilla sammanhang finns bilverkstad, café, pub, restaurang, frisör och flera second hand samt en mycket god anda med öppenhet för människor som kommit från andra länder.

Faktum är att nu går flyttströmmar från de allra största orterna. Allt fler ifrågasätter höga priser, boendemiljö och trafiksituationen. I ett kritiskt läge kommer klösmärkena på insidan av stadsmurarna.

Att vara provanställd under utbildning kopplat till reducerade studieskulder tror jag inte alls på. Skulle skapa osunda bindningar och ännu mer oreda och än det som nu råder med lokalanställda präster och regional tillsyn.

Kanske skulle vi vara anställda i trossamfundet Svenska kyrkan och relatera till en nationell tillsynsnämnd.

Många präster, och kyrkoarbetare, letar efter är inspirerande andliga miljöer.

Och dessa föder också präster. Jag tänker på Jönköping, Norrköpings Matteus och Linköpings Johannelund.

Vi är inte så få som fötts dessa miljöer. Att präster föds är själva förutsättningen.

Per-Inge Planefors
präst i Berga, Linköpings 
domkyrkopastorat

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.