Jag och du eller jag och det?

Björn Helgesson Präst i Olaus Petri församling, Örebro

Jag-Du är hela tiden hotat och behöver försvaras. Foto: Getty

Som vigd i kyrkan vill jag sträva efter Jag-Du i relation till alla kyrkoaktiva men får inte glömma att jag ofta är ett det i arbetsgivarens ögon

Martin Bubers bok ”Jag och du” från 1923 hör till klassikerna i litteraturens värld. Där ställs två former av relationer mot varandra: Jag och du jämförs med Jag och det. I kyrkans inre liv betonas självklart Jag-Du-relationen. Åtminstone verbalt. Vi eftersträvar även en praktik som gestaltar ömsesidighet, respekt och ett gemensamt centrum i Jesus som sedan kan gestaltas på olika sätt. Denna strävan är för många kristna så självklar att man kan komma att tro att den även råder i organisationens struktur eller kanske till och med i vårt samhälle som helhet.

Den arbetsrättsliga konflikt vi genomlevt denna vår har dock med all tydlighet påmint varje anställd i Svenska kyrkan om att Jag-Du enbart i ringa mån präglar relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Jag-det råder på central nivå. Den kvardröjande känslan efter konflikten är för mig att min arbetsgivare inte vill mig väl. Minnen från ett långt yrkesliv i kyrkan kommer till ytan och bekräftar punktuellt den synen. Men erfarenheten är inte entydig; andra gånger har jag upplevt en generös hållning från arbetsgivaren som överträffat det ålagda.

Som vigd i kyrkan vill jag sträva efter Jag-Du i relation till alla kyrkoaktiva men får inte glömma att jag ofta är ett det i arbetsgivarens ögon. Flera kyrkopolitiker som utifrån kommit in i kyrkans värld för att representera ”Partiet” har energiskt betonat att jag är en tjänsteman som ska lyda. Ett det. Med tiden, och genom regelbundet gudstjänstdeltagande, har dock hemvisten i kyrkan för en del något tagit över lojaliteten mot partiet och en Jag-Du-relation har vuxit fram. Sorgligt nog kan även ideella på en del håll uppleva att man är ett det i förhållande till anställda. Som anställd får även jag dela den smäleken. Jag-Du är hela tiden hotat och behöver försvaras.

Denna spänning genomsyrar hela samhället. Inom våra institutioner såsom sjukvård, socialtjänst och skola blir det mycket tydligt. Den demokratiska folkviljan har under lång tid flyttat de samlade tillgångarna från det allmänna till det privata. Det stora folkflertalet har över tid efterfrågat och fått mer pengar till husköp, mat, kläder, resor och annan konsumtion medan det gemensamma proportionellt har fått mindre. I relation till de ökade kraven som pedagogisk och medicinteknisk utveckling fört med sig har samhället rustat ner och personalen får springa allt fortare inom sjukvården och skolan. Otillräckligt med medel avsätts. Vi behandlar de som har de tyngsta och viktigaste uppdragen i vårt gemensamma samhälle som ett det.

Det enda som gör att systemet ännu inte helt kollapsat är den stora lojaliteten anställda har mot de personer de är satta att betjäna, vare sig dessa kallas patienter, elever, klienter eller barn.

Alla vill ha mer för egen del och då blir det mindre kvar till det gemensamma. Då politiker på högre nivå primärt strävar efter egen makt har de helt naturligt svarat upp mot detta krav på mer pengar för konsumtion. Om de inte gjort så hade de inte fått röster i nästa val. Men solidaritet och lojalitet mot de mest skyddsvärda är inget som automatiskt traderas från generation till generation om man som anställd överutnyttjas. Solidaritet måste erövras i en anda av ömsesidighet. Jag-det vinner sedan länge terräng på alla områden. Inom kort kommer sjukvårdspersonal inte att avstå från sina rättigheter för att vår gemensamma konsumtionslusta skall tillfredsställas. Vi tycks vara mycket nära den brytpunkten denna sommar.

Kan Jag-Du återta mark?

Björn Helgesson
Präst i Olaus Petri församling, Örebro
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.