​​​​​​​Lägg grunden för reformering av kyrkan

Oskar Karlsson

Behovet av förändringar inom kyrkan  är stort för att bevara tradition och evangelium till kommande släkten

Svenska kyrkan har en historia som sträcker sig närmare 1000 år tillbaka i vårt lands historia. Att hävda att organisationen är i sin djupaste kris någonsin är ingen överdrift. Å ena sidan finns förespråkare som enträget vänder krisen till en möjlighet; å den andra finns de som ser behovet av förändringar inom kyrkan för att bevara såväl tradition som evangelium till kommande släkten. Jag tillhör den senare nämnda. Mitt syfte är att rikta in mig på tre områden som jag presenterar i nedanstående rader:

Ämbetet

Att arbeta som präst eller diakon inom Svenska kyrkan anses i dag vara en hälsorisk, inte minst då många berörda yrkesutövare drabbas av problem med psykisk ohälsa. För bara några decennier sedan var prästen (med viss hjälp av klockaren, kyrkvärden och sin egen hustru) församlingens auktoritet. Prästen var biskopens utsända och invånarnas själasörjare. Vi behöver återupprätta prästens apostoliska status och beakta det ansvar som prästen de facto sitter för människors själavård.

Vi behöver samtidigt röra Svenska kyrkans ämbetssyn i en än modernare riktning. Innan 1958 fick kvinnor inte prästvigas. Trots detta talas det fortfarande om kvinnans rätt att arbeta som präst som om det inte var en självklarhet. Vilket kön en präst identifierar sig som behöver i framtidens kyrka bli en formidabel icke-fråga. När svenska staten erkänner ett tredje juridiskt kön så kan inte Svenska kyrkan fortsätta att fästa sig vid vilket kön en präst identifierar sig med. I stället är det det apostoliska ansvaret från Kristus som behöver komma fram.

Relationen till andra kyrkosamfund och i synnerhet de som i dagligt tal kallas frikyrkor

Den svenska frikyrkorörelsens historia går tillbaka till pietismen på 1700-talet, även om den börjar i kontinuitet först en bra bit in på 1800-talet. I början bekämpade kyrkans präster dess anhängare, men accepterade dem med tiden. Ett av de kända namnen på ekumenikens område är Nathan Söderblom, som var verksam på 1920-talet. Hundra år efter dessa ekumeniska ansatser behöver grunden läggas för en än djupare ekumenik inom den svenska kyrkan. Bland annat behöver försoning med den historiska splittringen ske.

Svenska folket ett svenskkyrkligt folk

”Svennebanan” av i dag går inte i kyrkan. Han prioriterar gympasset, barnens lekstunder eller skogspromenaden framför psalmsång och syndernas förlåtelse. Det har han all rätt att fortsätta med, men det ena får inte utesluta det andra.

Sveriges nationalreligion i dag tycks vara sekularisering, inte kristendom. Sekulariseringen ska inte motarbetas, men det ska heller inte aktiv kyrkogång göras. Vi måste bjuda in fler människor till våra gudstjänster, såväl i staden som på landsbygden. Församlingsarbetet i Svenska kyrkan av i dag kretsar inte sällan kring en liten grupp människor som ”bryr sig” om kyrkan, ibland t.o.m. utan prästens överinseende. Den gruppen måste växa från liten till stor, fler människor måste ta del av kyrkans gåvor. Säg den svensk som missade Hylands Hörna på TV för 50 år sedan!

Låt mig till sist citera en formulering som Ingmar Bergman yttrade år 1948, ett uttalande som gör sig skrämmande aktuellt i vår tid med krig och pandemier: ”Ger man djävulen rent spel så förlorar han.”  

Oskar Karlsson

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.