Mellanöstern

Läromedel ska inte förhärliga våld

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot kyrkorådet i Malmö pastorat 
Foto: Henrik Montgomery/TT

Läromedel som förhärligar våld kommer inte bidra till fred i Mellanöstern. De kyrkor som väljer att uppta kollekt för att finansiera dessa läromedel bär ett ansvar för sitt val, menar debattören. 

Svenska kyrkan måste stå upp för ett kärleksbudskap var som helst, när som helst, under alla omständigheter. Det finns inga geopolitiska eller kulturella omständigheter som ska ändra detta. Detta borde vara en självklarhet. 

I mars mottog kyrkorådet i Malmö en skrivelse från tankesmedjan Perspektiv På Israel, som beskrev att Den Gode Herdens Svenska skola i Betlehem använde sig av läromedel med inslag av krigshets och våldsbejakande budskap. Anledningen till att skrivelsen hade skickats till kyrkorådet i Malmö var för att vissa kyrkor i Malmö hade samlat in kollekt som sedan skickades till denna skola. 

I skrivelsen fanns exempel på läromedel som hade spridits till barnen vid denna skola och det var uppenbart att våldet och en våldsbejakande kamp hyllades. När kyrkorådet behandlade skrivelsen fanns en text från biskop emeritus Jan-Olof Johansson som underlag. I denna text kan man bland annat läsa att Den Gode Herdens skola verkar inom den palestinska skolmyndighetens ramar samt är skyldiga att följa den läroplan som fastställs av den palestinska skolmyndigheten och använda de läromedel som anvisas.

I texten från Jan-Olof Johansson hänvisades det även till en undersökning som visade att samexistens varken betonades i israeliska läroböcker eller palestinska läroböcker. 

Jag menar att Svenska kyrkan är skyldig att motverka våldsbejakande budskap även när de tvingas på en av olika myndigheter. Att skylla på palestinska skolmyndighetens förordningar kan aldrig rättfärdiga att svenska kyrkor samlar kollekt till en skola där läromedlen uppmuntrar till våld. Att israeliska läroböcker skulle ha liknande inslag i sina läromedel är inte heller något rättfärdigande av att samla kollekt till en skola som inte helt och hållet tar avstånd från våldsbejakande budskap.  

Antingen står man upp för ett kärleksbudskap och tar avstånd från och förkastar alla former av våldsbejakande budskap eller så börjar man kompromissa om Svenska kyrkans budskap om fred. Om Svenska kyrkan stödjer skolor som sprider läromedel som vänder grupper mot varandra, då har man valt att kompromissa.

Visst har Svenska kyrkans relation till staten Israel varit problematiskt under senare tid. Och visst har det skett övertramp bland annat genom att Svenska kyrkan har publicerat Kairos Palestina dokumentet på sin hemsida, ett dokument som uttrycker en förvrängd och partisk bild av Israel-Palestina-konflikten. 

Men att Svenska kyrkan börjar stödja en skola som delar ut läromedel som uttrycker krigshets och stödjer en våldsbejakande kamp, det underminerar allt som Svenska kyrkan säger sig stå för. 

Även de som är kritiska mot Israel inom Svenska kyrkan borde förstå att här har man gått över en gräns. Skulle någon accepterat detta om det var barn i svenska skolor som fick läromedel med inslag som uppmuntrar våld? 

Svenska kyrkan ska skapa fred i det heliga landet, inte anpassa sig till konflikten och dess tragiska konsekvenser, till exempel att uppmuntra barn att känna ett agg mot den andre parten i konflikten.   

När skrivelsen behandlades i kyrkorådet yrkade Sverigedemokraterna att kyrkorådet skulle uppmana samtliga kyrkor i Malmö pastorat att upphöra samla in kollekt till Den Gode Herdens Svenska skola, tills huvudmannen, Svenska Jerusalemföreningen, kan garantera att de läromedel som används av eleverna vid denna skola inte innehåller våldsbejakande budskap eller krigshets. Yrkandet avslogs.

Självklart är inte allting som försiggår i denna skola negativt. Däremot är det ett faktum att läromedel som förhärligar våld kommer inte bidra till fred i Mellanöstern. De kyrkor som väljer att uppta kollekt för att finansiera dessa läromedel bär ett ansvar för sitt val. Svenska kyrkan borde kunna ta avstånd från skolor som delar ut våldsbejakande läromedel till barn. 

Nima Gholam Ali Pour (SD)
ledamot kyrkorådet i Malmö pastorat 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.