Låt kyrkan vara kyrkan och lämna vänsterpolitiken till andra

Björn W Stålne, Agneta Nordlund-G:son, Bo Frank  Sofia Stynsberg  Pia Philipsson
Arkitekten Lotta Gustafsson har studerat medeltida kyrkorum i Uppland och arbetat med hur man kan skapa en rumslig förnyelse av kyrkan utan att förstöra dess karaktär. När Västra Ryds kyrka i Kungsängen skulle byggas om och göras funktionell var det Lotta Gustafsson som ledde arbetet. Kyrktorn Flagga Foto: Lars Rindeskog

Svenska kyrkan har en egen sfär att ta ansvar för. Det har vi gjort i runt 600 år

Inom Borgerligt alternativ, Växjö pastorat, är vi oroade över utvecklingen i Svenska kyrkan. Medlemsantalet går ständigt ner, även om vi glädjande nog kan se att antalet konfirmander i vårt pastorat ökat mer än i många ­andra delar av landet.

Vi upplever medlemsantalet sjunka till följd av flera orsaker. 54 365 (2020) till 53 787 (2021). Ett skäl är den agitationskampanj som drivs i sociala medier i syfte att visa hur man sparar pengar genom att lämna Svenska kyrkan och därigenom spara in medlemsavgiften.

Men det finns en annan anledning, nämligen den vänsterdrivna opinionsverksamhet höga företrädare för kyrkan driver. Vi avser till exempel förra ärkebiskopen och ”vår” egen biskop Fredrik. Vi får ofta synpunkter från goda vänner runt om i landet som undrar om det är Svenska kyrkans höga företrädare som ska framföra synpunkter på det som är den profana världens företrädare att ta ansvar för. Det är ett skäl att lämna sitt medlemskap i Svenska kyrkan.

Självfallet är det allas uppdrag, inte minst Svenska kyrkans företrädare, att visa omsorg om krigets flyktingar, men det är inte vår sak att uppmuntra byggandet av moskéer i Sverige.

Svenska kyrkans huvuduppdrag ligger i att arrangera gudstjänster, svara för undervisning om den kristna tron, diakoni samt mission. Dessutom är det att vårda Svenska kyrkans kulturarv.

Vår musik har haft sin upprinnelse i kyrkans hägn och är fortfarande en levande del av vår kultur. Musik ingår inte alltid i en gudstjänst som konsertdel, men är alltid bärare av budskapet. Men kyrkorummet är en levande konsertlokal på många håll i landet, inte minst där det inte finns något särskilt konserthus.

Låt kyrkan vara kyrka och de profana besluten föras fram och tas av de politiker som har den uppgiften. Svenska kyrkan har en egen sfär att ta ansvar för. Det har vi gjort i runt 600 år.

Björn W Stålne.
ordförande Borgerligt alternativ, Växjö pastorat
Agneta Nordlund-G:son, 
vice ordförande
Bo Frank 
Sofia Stynsberg 
Pia Philipsson
ledamöter

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Politik

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Karin Janfalk, ledamot av Kyrkomötet för Öppen Kyrka
Jag blir alltid tveksam när människor menar att jag ska hålla mig med dubbla agendor, en ”världslig” och en ”kristlig”. Jag lever ett sammanhållet liv där det Jesus ber mig om i Bibelns olika berättelser får påverka allt jag företar mig. I en av texterna för första advent läser vi om att vi i Jesu efterföljd ska frambära glädjebud till de fattiga, förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Gud. Detta ska vi göra inte bara i ord och bön utan självklart också i handling. Som kristen är det min uppgift att påverka i en sådan riktning att Guds rike utbreds och skapelsen återupprättas. Om det av en del kallas politik så får det vara så. Det är däremot inte med automatik samma sak som partipolitik. Jag vet minsann inte vad jag som kristen ska syssla med om inte detta att tillsammans med alla goda krafter göra den här världen till en bättre plats att leva i för alla skapade varelser. I en tackbön i samband med nattvardens firande ber vi ju – ett enda bröd, en enda mänsklighet. PS! Tycker ni i Växjö stift ska vara stolta över er biskop Fredrik Modéus som just vill ge sitt bidrag i detta arbete.