Vågar Svenska kyrkan välja en diakon till biskop 2022?

Anna Moilanen, Karin Ahlqvist och Maria Lundberg Nätverket för främjandet av diakonalt ledarskap

Vågar Svenska kyrkan välja en diakon till biskop 2022? Foto: Fredrik Olofsson

Linköping, är ni redo?

Snart lämnar biskop Martin Modéus Linköpings stift och blir Svenska kyrkans ärkebiskop. Vid varje biskopsval sedan 1987 har få diakoner varit nominerade som kandidater trots att vi har en treledad vigningstjänst. Den 21 augusti  2014 skrev Stig Linde, Katarina Olofsgård, Magnus Bodin med flera i en insändare till Kyrkans tidning med rubriken ”Nu är det dags att en diakon blir biskop”.  Syftet var att uppmärksamma nomineringsmöjligheter till kommande biskopsval och innehållet är lika aktuellt då som nu:

I 1987 års kyrkohandbok står det att ”vigningarna till biskop, präst och diakon är likvärdiga uttryck för evangeliets fullhet”. Nu finns möjligheten att gå från ord till handling genom att detta kommer till uttryck i kyrkans ledningsstruktur. Av tradition har endast präster haft tillträde till de högre ansvarsbefattningarna inom Svenska kyrkan. Denna gamla ordning kommunicerar något helt annat än den kyrkliga retoriken där diakoni ofta lyfts upp som något som är centralt och avgörande för trovärdigheten. Att inkludera diakoner i möjligheten att finnas med och leda kyrkans arbete är därför en följdriktig konsekvens som också kyrkoordningen nu möjliggör. Det har gått fjorton år sedan diakonatet blev en del av den treledade vigningstjänsten. Genom detta gjordes en viktig markering att diakoni är en omistlig del av kyrkans identitet och har en självklar plats i församlingens liv."

Diakoner i Svenska kyrkan har en hög kompetens i form av mångårig utbildning inom bland annat sociologi, vård och omsorg, pedagogik, teologi och psykologi. Många diakoner har arbetat som chefer och arbetsledare inom kommunal och privat sektor. Inom Svenska kyrkan finns en hög och kvalitativ kompetens bland diakonerna som på flera platser tas till vara vilket kommer både anställda och de vi möter till gagn. Rekrytering av fler kvalificerade diakonkandidater kan komma att påverkas om det blir tydligt att det treledade ämbetet är en verklighet i alla aspekter.  

Den 1-2 september samlas 180 diakoner på Ersta för att under ett dygn samtala om diakoni, en diakonikonferens som arrangeras av Nätverket för främjande av diakonalt ledarskap vars syfte är att stärka diakonens och det diakonala ledarskapet i Svenska kyrkan. Önskan om att ordna en nationell konferens för och med diakoner har länge varit stor och när nätverket öppnade anmälan till konferensen i januari fylldes platserna på tre veckor och i dag står många på väntelistan.  

Det finns ett område där diakoners kompetens ännu inte har tagits till vara: att väljas till biskop. Diakonen är en del av det treledade ämbetet. Nätverket för främjande av diakonalt ledarskap önskar att detta ska bli synligt i alla led. Vågar Svenska kyrkan välja en diakon till biskop 2022? Linköping - är ni redo? 

Anna Moilanen
Karin Ahlqvist
Maria Lundberg

Nätverket för främjandet 
av diakonalt ledarskap

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Kjell Cronert fd. Kyrkorådsirdförande
Det är självklart att en diakon kan bli biskop. Det är hög tid att Svenska Kyrkan lyfter blicken. Efter 20 års engagemang i kyrkan där mitt första beslut var att avpolitisera pastoratvalet. Kyrkan måste bli öppnare och mindre formell och mer se till möjligheter inom olika områden. För att bättre lära känna varandra hade jag en idé om möjligheten för kyrkvärdarna att arbeta inom hela pastoratet och juristerna hittade lösningar men… Ja inom många områden skulle svenska kyrkan behöva lyfta blicken för att bättre möta det svenska samhället
Maria Stade
Det är dags för nytänkande, för kyrkans framtids skull!
Bishoo Per Lindbergh
🔸️Det är självklart att Diakoner ska kunna väljas/ förordnas Biskopat om Kallelse och/eller Kompetens föreligger. Bishop Per Lindbergh, A.B A, Apostolic Bishop Asembly
Markus
Det är inget nytt att den som kan väljas till biskop inte behöver vara prästvigd vid valet. Manfred Björkquist var lekman när han valdes till biskop för Stockholms stift. Han prästvigdes dock, som sig bör, knappt två månader före biskopsvigningen. Hans utbildning var filofie licentiat och dubbel hedersdoktor i teologi. Diakonen Rolf Nordblom, direktor för Vårsta, var på 90-talet flera gånger ett namn som nämndes vid biskopsval. Fast frågan är varför det som artikelförfattarna skriver skulle vara en särskild kompetens att inte vara teolog som biskop. Tilläggas kan att många diakoner tyvärr inte har en avancerad basutbildning som sjuksköterska eller psykolog före det pastoralteologiska året utan ganska många har den betydligt mindre avancerade utbildningen socialpedagog på tre år.
En bredd av kompetens
Diakonerna har flera olika grundutbildningar som berikar. De flesta biskopar är väl disputerade? Så bara man har disputerat, och har läst en del teologi, borde det ju vara dags snart. Det finns ju ett antal välmeriterade diakoner. Vi kanske behöver tydliggöra vad som är viktigt för en biskop. Teologi och religionsvetenskap torde ju vara viktigt? Så även diakonivetenskap. Och kunskaper inom ledarskap. Och även annat. Vi kanske behöver prata mer om detta, göra det synligt och talbart vilka meriter som är väsentligt för en blivande biskop. Samtala om det helt enkelt och lägga olika perspektiv i ljuset. Vi kommer säkert inte vara överens i början, men om vi lägger ihop våra olika perspektiv och behandlar frågan sakligt kan vi komma till välgrundade förhållningssätt. Helt klart finns det diakoner som verkligen skulle berika ledningsarbetet i Svenska kyrkan. På samma sätt som präster. Att vara medarbetare med varandra, och komplettera varandra med sina olika inriktningar, erfarenheter och kunskaper.
Majlis Glindsjö
Intressant info för mig som är elektor inför biskopsvalet.