Så utbildar du dig till diakon

En bibel och en diakon

Foto: Johannes Frandsen och Mikael M Johansson

 

Uppskattar du mötet med människor? Har du ett intresse för psykologi och omvårdnad? Då kan yrket som diakon vara passande för dig. Kyrkans tidning guidar dig till hur du kan utbilda dig och vad du kan vänta dig för lön.  

En artikel för dig som nyligen fått en uppgift i Svenska kyrkan eller bara är nyfiken.

Det grekiska ordet diakonia översätts i Nya testamentet med ordet tjänst. Nyare forskning menar att ordet snarare betyder utförande av uppdrag, en förmedlare eller mellanhand. Väljer du att utbilda dig till diakon kommer du med din tro, kunskap och sociala kompetens vara den som stöttar människor i olika livssituationer.

Vad gör en diakon?

Mötet med människor är en central del av att vara diakon. I uppdraget ligger fokus på handling. Du kommer genom att samarbeta med andra sociala instanser och offentlig sektor representera kyrkans del i välfärden. Med andra ord kan säga att du som diakon har ett kristet ansvar för människors sociala situation.

Uppdraget brukar beskrivas som ”medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv” med syftet att ”genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.”

Rollen kan se olika ut, till exempel kan du jobba inom en församling, på sjukhuskyrkan eller med internationell diakoni vilket innebär att du genom kyrkans bistånd hjälper människor i andra länder.

Prenumerera på Kyrkans Tidning

Hur utbildar man sig till diakon?

Har du tagit beslutet att bli diakon behöver du i grunden som lägst en kandidatexamen, 180 högskolepoäng (hp) med huvudområde, 90 hp, inom något av områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa, alternativt annan kandidatexamen omfattande 180 hp, med 90 hp inom något av områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa. Ett annat alternativ är att ha en yrkesexamen omfattande lägst 180 högskolepoäng inom motsvarande områden (till exempel socionom eller sjuksköterska).

Du behöver även vara antagen som diakonkandidat i ett stift. Därefter studerar du pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Utbildningen ges i två terminer på helfart eller på distans under fyra terminer.

Diakon smycke

Foto: Martina Thalwitzer

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetslösheten bland diakoner är mycket låg.

Enligt Sacos prognos är det en god arbetsmarknad du går till mötes efter utbildningen. I dagsläget råder det storbrist på diakoner vilket gör att det är en liten konkurrens om tjänsterna. Särskilt goda chanser har du om du söker dig utanför storstäderna.

Konkurrensnivån kommer enligt prognosen vara fortsatt låg under fem år och framåt. Det är för få som utbildar sig i förhållande till antal tjänster som finns.

Historiskt sett har inte diakoners arbetsmarknad påverkats nämnvärt av konjunkturväxlingar.

Vad har man för lön som diakon?

Saco uppskattar att medellönen före skatt för en diakon idag är 36 000 kr per månad. För en sjukhusdiakon och stiftsdiakoner är lönen ofta högre än församlingsdiakoner. En diakon med arbetsledande uppgifter tjänar ungefär 43 000 kr och uppåt.

Fakta: Nedslag i diakonins bakgrund i Sverige

Svenska kyrkans övergripande ansvar för diakonala frågor ligger numera hos Nämnden för församlingslivets utveckling. Samtidigt har särskilda organ för diakonalt arbete inrättats i stiften. Enligt kyrkoordningen ingår i församlingens grundläggande uppgift att utöva diakoni.

Diakonatet har i Svenska kyrkan blivit ett särskilt kyrkligt ämbete vid sidan av präst- och biskopsämbetena och har genom bestämmelserna i den nya kyrkoordningen blivit tydligt inlemmat i kyrkans organisation.

Den internationella diakonin representeras i Sverige av Diakonia och Lutherhjälpen. Nedan följer nedslag diakonins i historia.

1980-talet

Vigning till diakonatet för kvinnor och män får samma utformning inom Svenska kyrkan som vigning till biskops- respektive prästämbetet. I den nya kyrkoordningen förtydligas också synen på uppdragen som biskop, präst och diakon som tre uppdrag inom kyrkans vigningstjänst eller ämbete. 

1950-talet

En stor del av diakonianstalternas vårdinstitutioner överförts till stat och landsting (numera regioner).

1940-talet

Under den här perioden får diakonissorna får nya uppgifter inom församlingsverksamheten.

1900

Diakonissor infördes i Metodistkyrkan (1900), Svenska Missionsförbundet (1910) och Svenska Baptistsamfundet (1922). Under samma tidsperiod: åren 1925–35 vigdes pastorsdiakoner inom Svenska kyrkan för att biträda prästerna i församlingsarbetet.

1898

Den enda manliga diakonanstalten i Sverige inrättas det här året (sedan 1905 i Stora Sköndal, Farsta). I Svenska kyrkan har ofta de manliga diakonerna knutits till kommunal eller statlig tjänst som socialarbetare.

1853

Verksamheten vid Stockholms stadsmission grundas, ett exempel på inre mission, diakonal och social hjälpverksamhet.

1851

Vid den här tiden inrättades diakonissanstalter i Sverige. (Diakonissanstalten i Stockholm; efter flyttning 1864 Svenska Diakoniss-sällskapet, 1978 Ersta diakonisällskap), 1882 (Samariterhemmet i Uppsala), 1912 (Vårsta i Härnösand) och 1923 (Bräcke i Göteborg). Rolig kuriosa är att det var ur den kvinnliga diakonin som sjuksköterskans yrke utvecklades. Länge praktiserades också sjuksköterskeinvigning i kyrkan som en motsvarighet till diakonissvigningen.    

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA