Diakon

Här hittar du alla våra artiklar om att vara diakon

I rollen som diakon arbetar man för att underlätta och förbättra situationen för människor i socialt och existentiellt utsatta situationer. Diakonen undervisar om den kristna tron och precis som man kan söka sig till prästen för att få själavård kan vända sig till diakonen för ett samtal under tystnadsplikt.

I den här artikeln kan du läsa om hur man utbildar sig till diakon, vad man har man för lön och hur arbetsmarknaden ser ut.

Nedan hittar du bland annat artiklar om hur diakoner arbetar för att stötta ekonomiskt utsatta i och med den senaste tidens inflation. 

Diakon