Lämna skogsbruket till dem som kan det!

Martin Nilsson, Sollefteå

Skogen sköts bäst av de som har lång erfarenhet av hur naturen fungerar och tänker i banor om 100 år - utan populistiska idéer. 

Ser med bedrövelse inlägget om skogsbruket i vårt land. Det är märkligt att så många präster går in i debatt om skogsbruket och verkar så felinformerade. Inte heller teologiskt förstår jag inte att ni kan skriva på detta sätt. Enligt Bibeln ska vi förvalta våra egendomar och inte låta dem ligga för fäfot som blir resultatet om vi inte avverkar när träden är mogna, det vill säga sedan de växt ungefär 80–100 år.

Det är den horisonten, 100 år, vi måste ha i skogsbruket. Man skördar då det är moget, samma som med åkerbruk. Som präst kanske det inte behöver tänkas ekonomiskt, lönen kommer den 25:e varje månad. Som skogsbrukare gäller 100 år innan inkomsten kommer.

För vårt pastorat är utdelningen från stiftet, omkring 3,5 miljoner, inte småpengar som kan fuskas bort. För stiftet kring 40 miljoner. Ni tar alltför lätt på att pengar är viktiga för kyrkans arbete. Eller jobbar ni gratis? Jag tror inte det och det ska ni heller inte göra. Ska medlemsavgiften höjas?

För landets, skogsägarens, skogsarbetarens, entreprenörens, åkarens, landets handelsbalans måste landets skogsbruk brukas ekonomiskt och med hänsyn till biologin. Det görs då vi förnyar skogen efter cirka 100 år. Ny skog planteras inom 4-5 år efter en föryngringsavverkning. Efter cirka 15–20 år är föryngringsytan täckt med skog och har också röjts för att få fram det trädslag skogsägaren vill ha, exempelvis en blandskog med gran och björk beroende på vilken mark det gäller.

Egendomsnämnderna som sköter kyrkans skogar har välutbildad personal och har ett ansvar för att skogsbruket sköts på ett ekonomiskt/biologiskt sätt. De ska skapa vinster så vi kan avlöna bland annat präster, som i sina debattinlägg inte drar sig för att slå sönder skogsbruket. Läs på i Bibeln. Där står inget om att inte skörden ska tas tillvara och inte låta skogen stå och ruttna ner och då inte binda någon koldioxid. Det är då skogen växer som det binds koldioxid. 

Ni som skrivit debattinlägget kanske inte ser bjälken i det egna ögat. Har ni tänkt på att minska era egna utsläpp av koldioxid. Ni har bra löner och eventuellt konsumerar mycket till förfång för miljön. Ni som har egen mark/tomt lämnar, förstår jag, en del av tomten till naturens förfogande: oklippt gräsmatta som bildar en fin blomsteräng fram på sommaren? Eller klipper ni hela gräsmattan och spyr ut avgaser eller förbrukar el. Då kan inte humlorna samla någon nektar hos er, de får vända sig till skogsmarken, där det blommar.

Det är helt fel av er att tro att vi på jorden kan fortsätta att konsumera i den takt som görs och förbruka resurserna vi har skapat. Och sedan tro att skogen ska klara av resursslöseriet på det sätt ni tror.  Vi måste minska utsläppet av koldioxid.

Skogsägarna av olika kategorier sköter skogsbruket bäst själva och har gjort i hundratals år. Som det nu är i skogen, tas hänsyn när det lämnas högstubbar, kantzoner mot bäckar och vägar mot inägor, fuktiga områden som myrar med mera  och 10-20 procent av marken som inte brukas. 

I kyrkan kan ni komma med era betraktelser/historier med mera, som jag gärna tar del av, men skogen sköts bäst av dem som har lång erfarenhet av hur naturen fungerar och tänker i banor om 100 år - utan populistiska idéer. Sverige har inte råd med det.

Martin Nilsson, Sollefteå
bland annat revisor i Egendomsnämnden och stiftet                                                     

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.