Mannen hamnar i kyrkans marginal

Bo Gunnar Åkesson kyrkoherde emeritus

Ingen tycker det är konstigt att männen håller på att marginaliseras och osynliggöras totalt i Svenska kyrkan

I ett nummer av Kyrkans Tidning är det ett trevligt reportage om barnkören i en församling, bara flickor, inga pojkar. Nåja så är det överallt, tänker någon. I samma nummer ett annat mysigt referat från en församlings medarbetarsamling, bara kvinnor inga män. Och så vidare, och så vidare.

Det värsta är att ingen tycker det är konstigt att männen håller på att marginaliseras och osynliggöras totalt i Svenska kyrkan – de utgör dock hälften av befolkningen!

Feministteologin är spiken i kistan för då rättar man gamla misstag (att marginalisera kvinnorna) med att göra ett nytt misstag (att marginalisera männen) och kyrkan tappar medlemmar, pengar, engagemang och halva Sveriges befolkning.

Av alla alarmsignaler om Svenska kyrkan – och de äro förvisso legio – är detta det allvarligaste anser jag: Att kyrkan håller på att tappa männen och delvis pojkarna. Halva Sveriges befolkning!

Bo Gunnar Åkesson
kyrkoherde emeritus

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.