Uppståndelse

Modern vetenskap har bidragit till värld utan Gud

Niklas Hegenbart, präst i Bromma församling
Aleksin.

Jag tror till skillnad från Peder att den moderna vetenskapen, som är en väldigt bra metod att utforska delar av vår verklighet, har bidragit till en inomvärldslig världsbild som utesluter Gud ur tillvaron, skriver debattören.

Till stor del kan jag hålla med Peder Thalén när han menar att uppståndelsen kan vara svårsmält i dag och att det finns en fara i att tala för abstrakt om uppståndelsen. Men jag tror till skillnad från Peder att den moderna vetenskapen, som är en väldigt bra metod att utforska delar av vår verklighet, har bidragit till en inomvärldslig världsbild som utesluter Gud ur tillvaron.

Vi behöver visa att även om metoden har sina begränsningar, så är det inte metoden som definierar verkligheten. Den vetenskapliga metoden i sig svarar inte på frågan om det finns saker den inte kan mäta. En världsbild som enbart räknar med det vi kan se, ta, på mäta … är inte en objektiv, neutral utgångspunkt, utan ett grundantagande som bygger på minst lika mycket tro som den som menar att tillvaron är större än så.

För övrigt vill jag slå ett slag för att det går att rationellt argumentera för att det nästan alla bibelforskare, både sådana som tror på Jesu fysiska uppståndelse och de som inte gör det, är överens om talar för att Jesus uppstod från de döda genom Guds ingripande i den naturliga ordningen. Saker som att Jesus verkligen var död, att lärjungarna och ett par viktiga skeptiker tidigt blev övertygade om att Jesus hade uppväckts från de döda och att de gav sina liv på grund av den övertygelsen.

Jag hoppas att detta kan leda ett välgrundat hopp och större frimodighet.

Niklas Hegenbart
präst i Bromma församling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne