Nu behöver vi prioritera orgelundervisning för unga

Företrädare för referensgruppen för kyrkomusik och Sveriges kyrkosångsförbund
”Vi har aldrig träffat ett barn som inte har blivit fascinerat av orgeln”, skriver debattörerna. Bild från ett tidigare reportage om musikskolan i Älvsborgs församling. Foto: Johanna Norin

Många församlingar saknar utbildade kyrkomusiker som kan spela på orgeln. Svenska kyrkan behöver ta ett tydligt ansvar för att föra detta kulturarv vidare. Låt oss nu gemensamt skapa förutsättningar för att utveckla orgelundervisningen.

Pirates of the Caribbean, Bachs ”Passacaglia”, Beatles ”All you need is love”, detta och mycket mer går att spela på orgeln, instrumentens drottning.

Orglarna ger liv åt den rika skatt som sedan generationer finns i vårt musikarv och ger den vidare till nya generationer. Orglarna har sedan reformationen burit psalmsången, gestaltat gudstjänsten, berikat människors liv i glädje och sorg och varit en källa till upplevelser bortom logik och lära; där orden tagit slut har orgelklangens mysterium öppnat sig.

I dag är det inte självklart att kunna lyssna till orglarnas klang i våra kyrkor; många församlingar saknar utbildade kyrkomusiker som kan spela och ansvara för instrumentens underhåll. En viktig del av vårt kulturarv är hotat och den fantastiska resursen av fler än tretusen orgelinstrument i vårt land tas endast delvis till vara.

Svenska kyrkan behöver ta ett tydligt ansvar för att föra detta kulturarv vidare genom de uppväxande generationerna. Lyckligtvis finns goda exempel på hur detta kan göras. Orgelpedagogik för barn och unga har utvecklats i flera stift på ett förebildligt sätt. Den nyligen lanserade aktionsplanen Organister i framkant (organisteriframkant.se) tillgängliggör detta arbete och visar på nya vägar att väcka intresse för orgeln som instrument. Ett sätt är att bli ”orgelbyggare”.

Orgelbyggsatsen som kallas DO-orgel är en pedagogisk modell för att förstå hur en orgel är uppbyggd och väldigt roligt att göra tillsammans. Detta sociala och kreativa samverkansprojekt på mindre än en timme resulterar i byggandet av en fullt fungerande miniorgel bestående av fler än 400 delar.

I dag finns sådana orgelbyggsatser, DO-orglar, i samtliga stift och de utgör en fantastisk resurs för Svenska kyrkan.

Vi har aldrig träffat ett barn som inte har blivit fascinerat av orgeln! Att få testa en pedal, dra ut en stämma, höra orgelljudet, spela någon melodislinga man lärt sig på piano, att känna att man styr över så mycket ljud är alltid spännande och roligt.

Barnen växer på orgelbänken, vill genast veta mer. Detta måste vi ta vara på! Kulturskolan i Sverige har en viktig roll i arbetet med barns musikaliska bildning, men kulturskolorna ger inte undervisning i orgel. Vem ska undervisa barn i detta om inte kyrko­musikerna och församlingarna gör det?

Svenska kyrkan har en avgörande roll och enastående möjlighet att nå barn och unga genom att erbjuda orgelaktiviteter och undervisning av olika slag.

För detta behövs strategier som tydligt prioriterar arbetet med orgelundervisning. Detta måste bli en självklar del av kyrkomusikerns arbete i församlingen. Tidigare ingick undervisning i orgel i många kyrkomusikertjänster, men tyvärr försvann den successivt som en del av besparingar under 1990-talet. Det bidrog till att intresset för kyrkomusikerutbildning minskade och att vi i dag har stor brist på kyrkomusiker.

Nu är det därför ett gemensamt ansvar för Svenska kyrkans medarbetare att utveckla orgelundervisningen.

Arbetsgivaren behöver ge musikerna utrymme i sina tjänster till detta. Med hjälp av stiften behöver de prioritera fortbildningsinsatser för kyrkomusiker som bedriver undervisning.

Det behöver skapas utrymme i gudstjänster och konserter för barns medverkan. Enklare stycken som förbereds väl och framförs berikar såväl program som liturgi. Alla som lyssnar gläder sig. Barn och unga känner sig delaktiga och motiveras att öva och spela. Låt oss gemensamt skapa förutsättningar för att utveckla orgelundervisningen.

Alla våra unga organister kommer säkert inte att bli kyrkomusiker. Lyckas vi motivera en i varje församling att satsa på kyrkomusiken som yrkesval ska vi vara nöjda.

Däremot är vi säkra på att alla orgelelever för resten av livet kommer ha en relation till orgeln, till kyrkomusiken, till gudstjänsten och till kyrkans tro och liv.

Att ge barn och unga nycklar till detta universum som är så fullt av mening och sammanhang är en mycket angelägen uppgift i vår gärning som kyrkomusiker och pedagoger. De får också en musikalisk bildning med sig genom livet, ett universellt språk, musiken, som kan vara dem till gagn oavsett framtida yrke eller bosättningsland.

Att de också under sin tid i våra orgelverksamheter har tagit med sig föräldrar och syskon, mor- och farföräldrar, kompisar och fått vara i kyrkan på ett självklart sätt hjälper oss att visa att kyrkans dörr alltid är öppen.

Låt orgeln ljuda i alla landets kyrkor – så ofta och så mycket som möjligt. Låt den ljuda med era egna och alla elevers händer och fötter. Med traditionen i ryggen och med blicken mot framtiden!

Referensgruppen för kyrkomusik inom ramen för programmet om lärande och undervisning:
Anne  Dungner-Hjellström, musikkonsulent, Visby stift
Alexandra Pilakouris, organist, Linköpings domkyrkoförsamling
Sara Michelin, domkyrkoorganist, Linköpings domkyrkoförsamling
Lovisa Kronstrand Alinder, Linköpings domkyrkopastorat

För Sveriges kyrkosångsförbund:
Jonas Östlund, organist, Umeå stadsförsamling
Karin Skogberg Ankarmo, organist, Västermalms församling
Hans Davidsson organist, Älvsborgs församling, konstnärlig ledare för Göteborgs internationella orgelakademi

Låt orgeln ljuda i alla landets kyrkor – så ofta och så mycket som möjligt. Låt den ljuda med era egna och alla elevers händer och fötter.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.