Man kan lätt förledas att tro att det råder jämställdhet

Sofia Östling, Maria Säfsten, Sara Michelin, Christina Blomkvist, Katarina Rudérus SKO – Sveriges kvinnliga organister

Foto: Rick Bowmer och privat

Sedan år 1900 har ett 80-tal män utsetts till domkyrkoorganister i Sverige. Men endast 5 kvinnor har innehaft positionen någonsin, skriver representanter från Sveriges kvinnliga organister. 

Grattis Skara! Vi gratulerar Skara domkyrkoförsamling som nyligen utsett en kvinna till ny domkyrkoorganist.

Församlingen ligger därmed i framkant som, sedan kvinnor fick möjlighet att få tjänst som organister, haft två kvinnor på domkyrkopallen (Kerstin Ek och nu Åsa Nyberg).

Man kan lätt förledas att tro att vi uppnått jämställdhet i vårt land, när vi nu skriver år 2024. Men stämmer det? Av de nuvarande 13 domkyrkoorganisterna i landet så är endast två kvinnor – hur kommer det sig?

Sveriges Kvinnliga Organister (SKO) har låtit samla in statistik för att få en uppfattning om hur det egentligen ligger till. Statistiken kommer från landets 13 domkyrkoförsamlingar och de fyra musikhögskolor som utbildar kyrkomusiker (Piteå, Göteborg, Stockholm och Malmö).

Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist utsågs 1867 (Elfrida Andrée). Hon har efterföljts av endast fyra kvinnor, den senaste utnämningen inräknad. Sedan år 1900 har ett 80-tal män utsetts, varav 20 stycken under 2000-talet.

Någon invänder kanske att det troligen är färre kvinnor än män som utbildar sig? Statistiken ger ett tydligt svar: sedan 1990 är det fler kvinnor än män som tagit högre kyrkomusikerexamen från de fyra musikhögskolorna, ändå når kvinnorna inte fram till de högre tjänsterna. SKO tycker att det är en berättigad fråga att ställa varför det ser ut på det här sättet.

Med hjälp av AI kan man undersöka förutfattade meningar. Man har kunnat konstatera att maskininlärningsmodeller som tränats på ofantliga mängder data från samhället, har en väldigt stark association mellan en man och en organist. En självklar slutsats att dra är att många av oss bär på förutfattade meningar om att den som spelar orgel är en man. Sådana förutfattade meningar kan också påverka vilka beslut som fattas. Detta behöver vi bli medvetna om.

Statistiken från musikhögskolorna visar också att den nuvarande trenden är att det blir färre och färre kvinnor som väljer att satsa på en högre kyrkomusikerutbildning. Detta är djupt olyckligt då kyrkan riskerar att gå miste om viktig kompetens om inte krafttag tas för att öka jämställdheten! Syftet är självklart att ge kvinnor lika stora möjligheter att söka och få högre befattningar. Det handlar i grunden om alla människors lika värde och rättigheter.

SKO:s förhoppning och förväntan är att Svenska kyrkan vill vara en vägvisare i dessa frågor, och genom sitt exempel inspirera resten av samhället att öka sin ambition i jämställdhetsarbetet. SKO avser att lyfta fram exempel på goda initiativ som tas men också att utmana för att dessa frågor verkligen ska tas om hand på ett strukturerat sätt. Vi hoppas få stort gensvar och engagemang kring detta så att vi i framtiden kan se ett trendbrott i statistiken och framöver inspirera många begåvade kvinnor att vilja satsa på organistyrket.

Sofia Östling, organist i Allhelgona församling, Lund
Maria Säfsten, stiftsmusiker, Strängnäs stift
Sara Michelin, domkyrkoorganist, Linköping
Christina Blomkvist, jurist och tidigare konsertorganist
Katarina Rudérus, organist i Ösmo-Torö församling

För föreningen SKO – Sveriges kvinnliga organister
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

5 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Bengt Ståhl
Jämmer och elände. Det kan möjligtvis inte vara så att de som utsågs var de bästa? Positiv särbehandling: Om så vore det väl än mer viktigt att kvotera in män till prästyrket....?
BGOL
Vet inte om det stämmer, men har en bestämd känsla av att det är betydligt fler manliga organister som ger konserter och därigenom blir hörda och sedda? Inte så många kvinnor i Sverige syns och hörs tyvärr som organister....
Ansgar Svensson
Man förväxlar jämställdhet med lika utfall och förväntar sig applåder. Jo, tjena.
Erik Tibell
Men skärp er, kommentatorer! Under tolv år som musikstuderande och tjugo år som yrkesmusiker, har jag sett och hört fler konserter framförda av kvinnliga organister än av manliga. Utbud saknas inte! Dessutom har dessa för det mesta varit minst lika skickligt utförda och oftast mer fantasifulla och musikaliskt intressanta, än konserter framföra av manliga kolleger. Felet ligger någon helt annanstans än i bristande kompetens hos kvinnliga musiker! Kanske inte minst i de nedvärderande kommentarer som kan läsas här, om uppfattningen de ger uttryck för delas av ledamöter i domkyrkoförsamlingarnas kyrkoråd. Wale up and smell the chiffer! Kvinnliga organister är allraminst lika lämpade för domkyrkoorganisttjänster som manliga organister. Basta!
Lars Palm
En rad rätt misogyna kommentarer jag inte väntat mig 2024. Men nu blir ju Lund ledigt så fram kvinnor!