Kyrkomusik

Här kan du läsa alla våra artiklar om kyrkomusik

Det kan bli aktuellt att välja kyrkomusik  om du planerar ett bröllop eller en begravning

För den som är intresserad är det möjligt att utbilda sig till kyrkomusiker vid olika musikhögskolor eller folkhögskolor i landet. Till exempel finns det konstnärliga kandidatprogrammet i musik, inriktning kyrkomusik i Göteborg och i Stockholm är det bland annat möjligt att utbilda sig vid Marie Cederschiöld högskola.

Kyrkans Tidning har bland annat skrivit om stödet till kyrkomusikerutbildningen och rapporterat om resurser som efterfrågas inom Svenska kyrkan. 

Det uppskattas finnas en efterfrågan på omkring 700 kyrkomusiker på arbetsmarknaden till innan 2030 för att fylla pensionsavgångar. 

Läs mer om orgelmusik, psalmer, kyrkomusik och kyrkomusikerutbildningar här nedan.

Kyrkomusiker