Framtidsutsikterna och arbetsvillkoren för jobb inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkan lediga jobb

Foto: Lars Rindeskog

Hur ser arbetsmarknaden ut för den som vill jobba inom Svenska kyrkan? Kyrkans Tidning hjälper dig hitta rätt genom att berätta om framtidsutsikterna och arbetsvillkoren.

En artikel för dig som nyligen fått en uppgift i Svenska kyrkan eller bara är nyfiken.

Kyrkans Tidning har tidigare rapporterat om den goda arbetsmarknaden du går till mötes om du vill bli diakon. Det är en av alla roller du hittar på vår jobbsida med de senaste tjänsterna inom Svenska kyrkan

I dagsläget finns det ett stort behov av arbetskraft inom kyrkan. Prästbrist i allmänhet och kyrkoherdebrist i synnerhet är inte är något nytt problem. Utbud och efterfrågan har fluktuerat genom åren.  

För att komma åt problemet har kreativa lösningar presenterats. Till exempel söker man efter präster i Tyskland. En annan lösning är att låta pensionerade präster rycka ut och täcka upp under en tid. 

Vad finns det för jobb inom Svenska kyrkan?

Inom Svenska kyrkan finns en rad yrkesroller. Du kan exempelvis jobba som diakon, kyrkvaktmästare, präst, informatör, församlingspedagog eller kyrkomusiker.

Prenumerera på Kyrkans Tidning

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Kyrkomusiker
Nils-Gunnar Karlson, förbundsordförande för Kyrkomusikernas riksförbund, som ingår i Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd har i ett tidigare samtal med Kyrkans tidning uppskattat att det kommer behövas mellan 700 och 900 nya kyrkomusiker de närmaste tio åren, på grund av pensionsavgångarna.

Diakoner
Prognosen för fem år framåt är att det kommer vara fortsatt liten konkurrens. Det utbildas för få diakoner trots att det redan idag finns många vakanser. Arbetslösheten bland diakoner är mycket låg. Det är ofta svårt för arbetsgivarna att hitta diakoner till de utlysta tjänsterna.

Arbetsmarknaden för diakoner kännetecknas av mycket små skillnader mellan hög- och lågkonjunktur. Historiskt sett har konjunkturväxlingar inte resulterat i några större förändringar för diakoners arbetsmarknad. Det har funnits ett stort utbud av tjänster både under hög- och lågkonjunktur.

Präst- kyrkoherde och komminister
Det råder stor brist på präster idag och därmed liten konkurrens om tjänsterna. Det är för få som utbildar sig till präst i förhållande till behovet. Enligt Akademikernas a-kassa är arbetslösheten mycket låg. Nästintill samtliga pastorsadjunkter har en anställning innan adjunktsåret är slut. Prognosen fem år framåt är fortsatt liten konkurrens för prästvigda om tjänsterna. I takt med att fler går i pension är prognosen att en fortsatt kraftig brist är att vänta även under de kommande fem åren.

Omkring 60 ordinarie kyrkoherdar uppskatta det finnas behov av i Svenska kyrkan. Församlingar och pastorat får stöd i rekryteringen av sina stift, men utmaningen är att det på flera håll inte finns några sökanden. 

För erfarna komministrar och kyrkoherdar är det mycket liten konkurrens om tjänsterna då det ofta är för få sökande per utlyst tjänst. I flera av stiften inom Svenska kyrkan är uppskattas var fjärde tjänst vakant. Arbetet klaras med hjälp av så kallade emeriti präster (pensionerade präster). Störst behov av präster är det utanför storstäderna.

Biskopsvigning i Uppsala domkyrka

Biskopsvigning i Uppsala domkyrka. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Prästyrket – ett av få yrken med jämn könsfördelning

Vill du bli präst kommer numera mötas av ungefär lika många manliga som kvinnliga kollegor i yrket. Medan kvinnor som blivit präst tidigare varit normbrytande är det nu män som är det. 1970 var bara 2 procent av prästerna kvinnor. När kyrkan skildes från staten år 2000 hade andelen ökat till 30 procent. Under de senaste tio åren har det blivit en jämvikt mellan kvinnor och män

Att det är jämvikt mellan könen framgår även på lönestatistiken då det generellt sett är väldigt små löneskillnader mellan män och kvinnor i Svenska kyrkan. Det finns inte heller på gruppnivå några systematiska skillnader som säkert kan härröras till just kön. 

Vad har man för avtal och förmåner?

Tisdag den 3 maj 2022 gjordes det en ny överenskommelse mellan de fackliga organisationerna och Svenska kyrkan arbetsgivar­organisation. Där sattes ramarna för ett nytt kollektivavtal samt villkoren i ett nytt omställningsavtal.

Enligt Kommunal innebär överenskommelsen bland annat att Kommunal säkrat tidigare framförhandlade löneökningarna som kommer att betalas ut retroaktivt från 1 april.  Överenskommelsen innebär även att allhelgona blir en storhelg, det vill säga jobb på allhelgona ger storhelgstillägg, samt att löneavtalet omfattar alla anställda på Kommunals avtalsområde. Kollektivavtalet gäller till och med den 31 mars 2023 

– Vi har också förbättrat möjligheterna för de anställda att få yrkesutveckling och omställningsmöjligheter, detta har vi gjort utan kraftiga försämringar i kollektivavtalet, sade Malin Ragnegård ordförande Kommunal, i ett pressmeddelande.

Vad får man för lön inom Svenska kyrkan?

Nedan följer ett medelvärde på löneläget i hela landet för 2021. 

Kyrkoherde: 62 700

Komminister: 42 100

Arbetsledande komminister: 49 400

Församlingsdiakon: 37 200

Arbetsledande diakon: 45 000

Kantor: 35 400

Organist: 40 600

Kyrkogårdsarbetare: 26 500

Källa. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Fakta: Facken i Svenska kyrkan

Kommunal 5 600 medlemmar 
Vision 5 700 medlemmar
Kyrkans akademikerförbund (KyrkA) 2 500 medlemmar
Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd (Kyrkomusiker och förskollärare) 2 800 medlemmar.
Akademikerförbundet SSR 700 medlemmar och Akavia (tidigare Civilekonomerna 
och Jusek) samt förtecknade förbund 1 300 medlemmar
Uppgifter från förbunden.

Fakta: Uppdateringarna i kollektivavtalet

På tisdagen den 3 maj skrev Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) under en förlängning av Svenska kyrkans löneavtal och allmänna villkor (avtal 20) med vissa justeringar till och med den 31 mars 2023.

När det gäller omställningsavtalet var skrivningen på onsdagsförmiddagen inte färdigformulerad. Men parterna var överens om villkor som, enligt Kommunal, är likvärdiga med de omställningsavtal som förhandlas fram på övrig svensk arbetsmarknad. Det ska även omfatta trygghet efter anställning, visstid och vid arbetsbrist.

Det nya löneavtalet innebär att det tidigare löneavtalet prolongeras från 1 april 2022, och gäller till 31 mars 2023.

Löneökningar betalas alltså ut retroaktivt från den 1 april.

Avtalet innehåller, i enlighet med avtalet från 2020, lönehöjningar i nivå med märket. Kommunal får motsvarande 509 kronor per månad i löneökning, övriga får en löneökning på 1,9 procent under 2022.

Avtalet innehåller också förlängd uppsägningstid för arbetstagare från 55 års ålder och med minst 10 års anställningstid. Tidigare regel var 50 år och 15 års anställningstid. Uppsägningstiderna i samband med tvist och uppsägning av personliga skäl lämnas oförändrade.

Allhelgona blir en storhelg då storhelgstillägg utbetalas.

Pågående stridsåtgärder avslutas med omedelbar verkan och alla varsel dras tillbaka.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.