Prästyrket – ett av få med jämn könsfördelning

Sommaren 2020 uppmärksammade Kyrkans Tidning att det för första gången var fler kvinnor än män anställda som präster i Svenska kyrkan: 1 533 kvinnor och 1 527 män. Från vänster: prästen Boel Hössjer Sundman och rekryteringsansvariga Jenny Rogestad. 

Att fler kvinnor än män väljer att bli präst avspeglar framför allt den växande kvinnliga övervikten i högre utbildningar. De går mot strömmen när könsskill­nader fortfarande avgör yrkesval.

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration