Stort intresse för ny kyrkvaktmästarutbildning

Ny kyrkvaktmästarutbildning på Oskarshamns folkhögskola

Växtkunskap och fysisk styrka är sådant som det kommer övad på under den nya kyrkvaktmästarutbildningen på Oskarshamns folkhögskola. Foto: Marcus Gustafsson

I januari 2023 startar en kyrkvaktmästarutbildning på Oskarshamns folkhögskola. Det har varit ett stort intresse för utbildningen, men troligen stämmer inte den traditionella bilden av vaktmästarrollen helt med verkligheten.

Den ettåriga utbildningen som Oskarshamn folkhögskola erbjuder är på heltid och framtagen i samarbete med församlingar i Växjö stift. Utbildningen som är eftergymnasial förbereder både för jobb i inre och yttre tjänst med fokus på Svenska kyrkan och dess begravningsverksamhet.

Anna-Karin Kullenbert, en av de ansvariga för utbildningen berättar att lyhördhet och servicevilja är viktigt i rollen som kyrkvaktmästare.

- Man ska tycka att det är roligt att möta människor och vara beredd på att möta dem i både glädje och sorg. I rollen möter man människor vid begravning, men också vid dop, vigsel och i det vardagliga.

Stor efterfrågan på kyrkvaktmästarutbildningen

Anna-Karin Kullenbert har märkt av en stor efterfrågan på utbildningen.

- Det är många som söker tjänster som kyrkvaktmästare men som inte är bekanta med Svenska kyrkan. Även om man bara ska arbeta i yttre tjänst är det ändå Svenska kyrkan som är arbetsgivare. Församlingarna har sett ett värde i att ge en utbildning som ger kompetens i inre och yttre tjänst, att vaktmästarna får ett sammanhang och att de har en bas med sig att utgå ifrån.

Anna-Karin Kullenbert

Hon tror att den traditionella bilden av kyrkvaktmästare kanske inte stämmer överens med verkligheten.

- När det rekryteras kyrkvaktmästare har man fått sökanden som säger att de vill varva ner, ta det lugnt och vara ute. Det är inte så. Det är ganska fysiskt. Man behöver vara i ganska bra form. Det är inte bara att klippa lite gräs, arbetet innehåller väldigt många uppdrag och sysslor.

Ansiktet utåt för kyrkan

Därför innehåller utbildningen olika former av fysisk träning.

Att det är en bred yrkesroll som dessutom varierar mellan olika församlingar är något hon återkommer till.

- Ibland handlar det om lokalvård och ibland är man den första som möter ett sorgehus. Många gånger är man ansiktet utåt för kyrkan. Man beställer sommarblommor till gravarna som man har skötsel på. Många kyrkvaktmästare är med i julspel och påsk-spel, och många håller i andakter.  

Inte ett långt steg för Oskarshamn folkhögskola 

Kyrkans värld ligger nära för Oskarshamns folkhögskola

- Stiftet är huvudman för utbildningen och vi har även kantorutbildning. 2021 hade vi senast en utbildning till kyrkogårdsvaktmästare, även om deltagarna var nöjda ville skolan revidera utbildningen lite. 

Som kyrkvaktmästare tar man hand om blommor och gravar

Sommarens blommor planteras på skogskyrkogården. Foto: Mikael M Johansson

Vad har ni fått för respons hittills? 

- Vi har 20 platser  och intresset är stort. Det har kommit in en del ansökningar och vi behandlar dessa löpande.

Det är stor konkurrens på arbetsmarknaden och utbildningen är en faktor som kan bli avgörande huruvida en kandidat får en tjänst eller inte.

-  Ute i församlingarna är man positiva till utbildningen. När jag pratade med Emmaboda pastorat hade de två tjänster som de skulle tillsätta och de hade haft 83 sökande. Där sa de ansvariga att man hade prioriterat sökande med den här utbildningen även om personen inte haft arbetslivserfarenheten. 
 

>> Prenumerera på Kyrkans Tidning
 

Lediga jobb som kyrkvaktmästare inom kort

Anna-Karin Kullenbert berättar att det inom fem år väntas bli många lediga tjänster på grund av pensionsavgångar. Som student går man alltså en god arbetsmarknad till mötes så småningom.

- Det finns ett behov av kyrkvaktmästare som kan ta hand om församlingarnas byggnader och kan församlingslivet. Vi lever i en tid med ett klimathot, det behövs en medvetenhet kring miljö och om ekonomi . 

Utbildningen kommer bestå av föreläsningar, diskussioner och redovisningar som varvas med praktiskt arbete såväl ute som inne. I samarbete med församlingar i närområdet görs det studiebesök och fältstudier vid ett flertal tillfällen.

Sex veckors praktik 

Att ta ansvar för sitt egna lärande lyfts som en viktig aspekt på skolans hemsida. Detsamma gäller god närvaro.

Kursmoment som leder till yrkesbevis eller certifikat förutsätter godkända teoretiskt eller praktiskt prov, eller både och.

I utbildningen ingår sex veckors praktik på kyrkogård och i församling. Kursdeltagaren ansvarar själv för att hitta praktikplatser  och att utrusta sig med ändamålsenlig klädsel under praktiktid. Efter utbildning erhålls ett kursintyg.

Fakta: Utbildning till kyrkvaktmästare

Skola:  Oskarshamn folkhögskola 

Studietid: 1 år, helfart

Behörighet: Krävs en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande.

Ämnen som berörs: Livet och döden, att möta människor, ledarskap och organisation, fastighetsskötsel, kyrkogården, brandskydd, kulturmiljön, växtkunskap, gravgrävning, söndagens gudstjänst och kyrkliga handlingar, vård och underhåll, den egna yrkesrollen och medarbetarskap, ergonomi och fallskydd. 

Sista ansökningsdag: 5 december 2022. Ansökan kommer behandlas så fort den kommer in och man blir därefter kallad till en personlig intervju.  

Fakta: Lön kyrkvaktmästare

Snittlönen för en kyrkvaktmästare (2021) är 28 700.

Källa: Svenska kyrkan 

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.