Vi behöver fler kyrkomusiker - inte färre!

45 undertecknare

Eximination i orgelpedagogik för elever på kyrkomusikerutbildingen på Stora Sköndal. Bild från ett tidigare reportage i Kyrkans Tidning. Foto: Mikael M Johansson

Kyrkomusikerutbildningen på Sköndal är sedan slutet av 1950-talet en pålitlig och framgångsrik leverantör av kompetenta kyrkomusiker. Utbildningen är nu akut nedläggningshotad, i en tid när Svenska kyrkan står inför en skriande brist på kyrkomusiker.

Kyrkomusikern har en central funktion i församlingen. Det vet alla som någon gång njutit av stämningsfull orgelmusik, tagit del av ett överdådigt konsertutbud eller sjungit och umgåtts i någon av de tusentals körer som drivs av kyrkomusiker. Kyrkomusikern är både traditionsbärare, specialist och en person med viktig kontaktyta mot samhället i stort. Många är de orter i Sverige där musiklivet både kretsar kring och är beroende av just en kyrkomusiker.

För denna viktiga position behövs utbildade yrkespersoner. Inget kan ersätta den kompetens och bredd som en välutbildad kyrkomusiker kan uppvisa. Därför är kyrkomusikerutbildningarna i Sverige en viktig angelägenhet för alla som engagerar sig i Svenska kyrkans och det svenska musiklivets framtid.

I ljuset av detta faktum är det avgörande att Svenska kyrkan värnar den kompetens och de inarbetade utbildningsvägar som finns. En av de äldsta och mest etablerade utbildningarna finns på campus Sköndal, som en del av Marie Cederschiöld högskola, där det erbjuds en konstnärlig kandidatutbildning i kyrkomusik (180 hp). Denna utbildning står i nuläget utan finansiering, och har gjort så i flera år trots upprepade påstötningar till kyrka och stat om hjälp. Situationen är nu så akut att om inget görs är avveckling under 2022 ett direkt hot och en ofrånkomlig konsekvens.

Situationen är på sitt sätt väldigt enkel. Alla parter är ju överens; det behövs fler kyrkomusiker i framtiden, inte färre! Senast i höstas larmade Svenska kyrkan nationellt om att 40 procent av kåren beräknas gå i pension de närmsta tio åren och hur det behövs 700 nya kyrkomusiker för att råda bot på situationen.

Vi har i nuvarande läge inte råd att tappa en enda engagerad och intresserad kyrkomusikerstudent!

Kyrkomusikerutbildningen på Marie Cederschiöld högskola/campus Sköndal saknar inte studenter, tvärtom! Skolan har ett högt söktryck, och till stor del sökande som väljer att söka enbart till Sköndal.

En växande kategori studenter är de andra musiker som skolar om sig från sitt nuvarande yrke in till kyrkomusikeryrket. Dessa studenter, ofta mitt i livet, har i princip aldrig möjligheten att avsätta tre år på heltid för studier, utan är beroende av flexibla lösningar. Utbildningen på campus Sköndal bidrar genom möjligheten att studera deltid på högskolenivå.

Det är därför tydligt att om inte utbildningen kan fortsätta, kommer många framtida kyrkomusiker att tappas bort. Det vore i dagens läge inte bara olyckligt, det vore orimligt.

Undertecknade hoppas och tror att det finns en gemensam vilja att fortsätta utbilda kyrkomusiker i en omfattning som möter behov och efterfrågan. Vi hoppas också att flera aktörer, inklusive Svenska kyrkan, kan bli en del av en satsning som kan hjälpa Marie Cederschiölds högskolas kyrkomusikerutbildning att överleva. Ett långsiktigt och substantiellt anslag från Svenska kyrkans sida skulle göra avgörande skillnad.

I Svenska kyrkans senaste årsberättelse står att läsa att Svenska kyrkan idag, trots ”ekonomiska utmaningar framåt”, förfogar över en ”gemensam resurs” och ett ”upparbetat kapital, både lokalt och på nationell nivå, vars avkastning möjliggör såväl resurser för akuta insatser som till strategiska satsningar för ett långsiktigt hållbart kyrkoliv”. Läget för kyrkomusikerutbildningen på Sköndal är definitivt akut, och det vore en i allra högsta grad strategisk satsning att kyrkomusikerutbildningen ges förutsättningar att överleva.

Om utbildningen läggs ner försvinner i ett slag hälften av alla högskoleplatser i kyrkomusik på kandidatnivå i Mälardalen. Då försvinner också en över 60-årig tradition av höga utbildningsambitioner med kvalitet i fokus, och då försvinner ett starkt lärarlag, ett välutrustat instrumentarium och en fungerande infrastruktur för lärande och musicerande.

Finansieringen av kyrkomusikerutbildningen är en framtidsfråga. För de kommande studenterna, för musiken i Svenska kyrkan och för det svenska musiklivet.

Peter Alrikson, domkyrkoorganist i Visby

Olof Andersson, lektor, organist

Ulric Andersson, domkyrkoorganist i Uppsala

Åsa Andersson, direktor Stiftelsen Stora Sköndal

Ann-Marie Begler, ordförande bolagsstyrelsen Marie Cederschiöld högskola

Robert Bennesh, domkyrkoorganist i Lund

Stefan Bergdahl, bitr. sjukhusdirektör Stockholms sjukhem

Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet

Reibjörn Carlshamre, domkyrkoorganist i Skara

Oskar Ekberg, professor, utbildningsledare kyrkomusik Marie Cederschiöld högskola

Katja Elväng, ordförande Kyrkorådet Svenska kyrkan i Södra Frankrike och Monaco

Gunnel Fagius, kyrkomusiker, musikvetare, hedersmedlem i Kyrkomusikernas Riksförbund

Lars G Fredriksson, domkyrkoorganist i Härnösand

Mikael Fridén, domkyrkoorganist i Göteborg

Johan Hammarström, domkyrkoorganist i Västerås

Claes von Heijne, lektor, pianist

Carin Horovitz, organist

Karl-Magnus Jansson, organist

Torvald Johansson, domkyrkoorganist i Strängnäs

Roger Klinth, rektor Marie Cederschiöld högskola

Lone Larsen, professor, körledare

Nils Larsson, organist

Birgitta Lindeke Levin, lektor, sångerska

Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap, Uppsala Universitet

Jörgen Martinsson, domkyrkoorganist i Karlstad

Helene Mellström, direktor Bräcke diakoni

Sara Michelin, domkyrkoorganist i Linköping

Karin Nelson, professor, organist

Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni

Ulf Norberg, körledare, organist, konserthusorganist

Karin Oldgren, organist

Sten-Inge Petersson, domkyrkoorganist i Växjö

Jonas Roman, organist, kirurg

Karin Runow, kyrkomusiker

Bengt Sallerfors, ordförande Stiftelsen Bräcke diakoni

Karin Skogberg Ankarmo, kyrkomusiker

Stockholms stifts kyrkosångsförbund genom Sven Milltoft, ordförande

Maria Säfsten, stiftsmusiker Strängnäs stift

Mattias Wager, domkyrkoorganist i Stockholm

Mikael Wahlin, lektor, organist

Bo Wannerfors, kyrkomusiker

Markus Wargh, domkyrkoorganist i Luleå

David Åberg, organist

Lars Åberg, domkyrkoorganist emeritus

Mats Åberg, organist.

Om utbildningen läggs ner försvinner i ett slag hälften av alla högskoleplatser i kyrkomusik på kandidatnivå i Mälardalen

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Kyrkomusik

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.