Nu bör vi ställa oss bakom uppropet för lag mot ekocid

Mona Olsson, Per Håkansson, Jens Holm, Anders Lundberg

Ett upprop har gått ut – Interfaith call for ecocide law. Vi menar att det vore en självklarhet för varje kyrklig gemenskap att ställa upp och formulera ett stöd för detta enagagemang.

Enligt en läckt rapport från FN:s klimatpanel IPCC tidigare i somras är klimatförändringen längre gången än forskarvärlden hittills förstått. Rapporten nämner tröskeleffekter, minskade skördar och livslång exponering för hälso­risker.

FN håller denna månad en förberedande konferens på temat biologisk mångfald inför den stora konferensen i Kunming, Kina, 25 april–8 maj. Situationen är allvarlig. Enligt FN-organet Convention on Bioglogical Diversity behövs nu en strategi för hur vi ska vända förlusten av biologisk mångfald och dess effekt på ekosystem, arter och människor. Särskilt viktigt är att skydda hotade livsmiljöer, förbättra vattenkvaliteten och kontrollera invasiva arter.

Människan är både orsaken till och lösningen på problemen. Vi befinner oss i dag i en position där vi har en inverkan på hela planeten och riskerar skada ­livet globalt. Många tycks ha glömt att vi inte lever oberoende av ­naturen utan är en integrerad del av det globala ekologiska systemet – utan frisk luft, rent vatten och goda jordar är inte heller det mänskliga livet möjligt. När vi förstör naturen förstör vi för oss själva.

På allt fler håll riktas en förhoppning till ett förändrat tänkande och en förändrad livsstil. Här kan vi vara till hjälp som kristna. Som troende och som kyrka har vi tillgång till en unik etisk och existentiell expertis. Klimatförstöringen är i högsta grad en moralisk och existentiell fråga och vi behöver hjälpa till med att hitta svar på de stora frågorna om vilka vi är som människor och om vår relation till ­naturen.

Den 16 september gick startskottet för ett upprop – Faith for ecocide law – som samlar ledare och hela grupper från skilda religiösa traditioner till stöd för en internationell lag mot ekocid: storskalig miljöförstöring. Många har redan uttalat sitt stöd för initiativet, ­katolska kyrkan och påve Franciskus bland dem.

Tanken på ekocid är inte ny. Begreppet nämndes första gången vid Stockholmskonferensen 1972, FN:s första konferens med fokus på miljöförstöring.

Inte heller idén om en lag mot ekocid är något nytt. Internationella domstolen i Haag samlar just nu åtal gällande fyra brottmålspunkter: folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott och etnisk rensning. Uppropet för en lag om ekocid menar att det nu är dags att tillfoga en femte brottmålspunkt till de övriga: storskaliga miljöbrott – ekocid. Detta skulle signalera att det internationella samfundet samfällt ställer upp och värnar den natur som vi alla är en integrerad del av (www.stopecocide.earth).

Flera riksdagsmotioner har under åren lagts fram till stöd för en ekocid-lagstiftning. Vänsterpartiet motionerade om ekocid redan 1971 och lämnade senast 2020 tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna in två motioner.

Det är nu dags också för Svenska kyrkan att sälla sig till de krafter som står upp för klimatet och den naturliga miljön. Ett upprop har gått ut – Interfaith call for ecocide law. Vi menar att det vore en självklarhet för varje kyrklig gemenskap att ställa upp och formulera ett stöd för detta enagagemang – inför FN:s möte om biologisk mångfald, klimat och hållbar utveckling i vinter bör också Svenska kyrkan markera sitt gillande av initiativet.

För Visk, Vänstern i Svenska kyrkan
Mona Olsson, ordförande
Per Håkansson, pensionerad präst och skribent
Jens Holm, riksdagsledamot
Anders Lundberg, forskare och invald i kyrkomötet
 

Det är nu dags också för Svenska kyrkan att sälla sig till de krafter som står upp för klimatet och den naturliga miljön.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.