Nya begrepp för att prata om rätt saker

Niklas Lång, Kjell Lindström

Foto: Mikael M Johansson

Vi är övertygade om att det går att hitta organisatoriska lösningar som stödjer det lokala arbetet på ett mindre skört och mer robust sätt.

REPLIK

Replik på "Oklar logik i argumentation för små enheter" (KyT 19/1. 

Vi behöver nya begrepp för att prata om rätt saker. Om vi fastnar i att tala om stora och små församlingar är det alldeles för lätt att tro att stora är starka och små är svaga. För att få nya perspektiv vill vi istället tala om robusta och sköra sätt att organisera arbetet.

Svenska kyrkans Gemensamma It‑Plattform, GIP, innehåller över 500 olika datasystem som alla församlingar och pastorat i hela landet är beroende av. Mer än två månader efter ransomwareattacken är inte allt igång än. I GIP har vi alltså lagt över 500 viktiga ägg i samma stora korg. Det är skört.

Solna församling gick med i GIP för drygt ett år sedan. Argumentet var stärkt säkerhet… Hade Solna haft kvar sin lokala server hade effekterna av IT-attacken blivit radikalt mindre. Bokningssystemet låg dock på en annan server vilket minskade skörheten.

Efter IT-attacken har staten haft synpunkter på hur Svenska kyrkan hanterar sin krisberedskap i begravningsverksamheten. Nationell nivå säger sig ta ansvar för IT-systemen, men det är likafullt varje församling eller pastorat som har ansvaret att lösa uppgiften lokalt. Sedan GIP-anslutningen har undertecknad kyrkoherde skojat om att Solna behöver utveckla en ”Lokalt Anpassad PappersPlattform”, en ”LAPP”. Solna hade lyckligtvis redan delar av den. Nu ingår utvecklingen av den i strategin framåt.

Organisationsteori hjälper oss se hur organisationer ska arbeta effektivt för att nå sina mål. Teologi hjälper oss se vilka mål som ska uppnås. Liknelsen om talenterna, Matt 25:14-30, kan inspirera till organisationsutveckling. Där uppmuntrar Jesus oss att förvalta våra resurser på ett effektivt sätt. Direkt efter det lyfter Jesus mål för sina ”minsta” som kyrkan är satt att tjäna. Förutom de ”minsta” som nämns kan vi även inkludera barn, unga och framtida generationer – kanske även mindre församlingar. Vad är då effektivt? Debattartikeln ”Ungas engagemang får inte plats i storpastoraten” (KyT 31/1) lyfter centrala frågor.

”Lean” är en effektiv organisationsform för vinstmaximerande tillverkningsföretag. NPM, New Public Management, är en anpassning av Lean för tjänsteproduktion. NPM har mött massiv kritik då det lett till standardiseringar, centralstyrning, övertro på kontroll och brist på tillit. I stora enheters kanslier uppstår ofta utrymmen för kreativitet, särskilt för stödfunktioner som HR, ekonomi och kommunikation – med ständigt nya utmaningar för kärnverksamheten. På den statliga och kommunala sidan har erfarenheterna av NPM gjort att man nu istället diskuterar tillitsbaserad styrning.

Det verkliga ekonomiska problemet för Svenska kyrkan är orealistiska krav om att våra allt färre medlemmar ska ta ansvar för hela Sveriges kyrkliga kulturarv. Nationell nivå och stiftskanslierna utgör dessutom en mycket stor administrativ överbyggnad med stora kostnader. Vi är övertygade om att det går att hitta organisatoriska lösningar som stödjer det lokala arbetet på ett mindre skört och mer robust sätt. Det är sådana samtal vi vill inspirera till.

Niklas Lång, kyrkoherde, Solna församling

Kjell Lindström,  organisationsteoretiker, föreläsare och trendspanare

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.