Påstående bör bygga på fakta

Bror Holm, Annika Svensson, Kent Österdahl m fl för förbundsstyrelsen i Kyrkans  akademikerförbund
Förbundsstyrelsen ser fram emot en fortsatt diskussion kring hur Kyrkans akademikerförbund kan utvecklas på bästa sätt. Foto: Marcus Gustafsson

REPLIK. Vi som förbundsstyrelse ser fram emot en fortsatt diskussion kring hur Kyrkans akademikerförbund kan utvecklas på bästa sätt. Men för att detta ska vara möjligt måste det ske på ett sakligt och korrekt sätt.

Per-Inge Planefors skriver oprecist i en debattartikel i Kyrkans Tidning den sjunde oktober att ”ledningen har kört över 1 000 medlemmar och oss valda ombud” och att ”ungefär tredjedelen av de valda ombuden till fullmäktige för Kyrkans akademikerförbund stängts ute.”.

Att påstå att förbundsstyrelsen för Kyrkans akademikerförbund kört över 1 000 medlemmar och dess valda ombud samt att säga att föreningsdemokratin monterats ned i samband med Kyrkans akademikerförbunds förbundsfullmäktige är inte korrekt.

Förbundsfullmäktige som hölls den femte och sjätte oktober genomfördes korrekt enligt fastslagna stadgar och med en övervägande majoritet av medlemsantalet som var representerade.

På vilket sätt och på vilka grunder Kyrkans akademikerförbund ska ha kört över 1 000 medlemmar och på vilket sätt en tredjedel av de valda ombuden stängts ute framgår inte av Per-Inge Planefors debattartikel.

Vid förbundsfullmäktige presenterades bland annat resultatet av den anseenderevison som förbundsstyrelsen låtit revisionsbyrån Ernst & Young genomföra. Det var i december i fjol som förbundsstyrelsen beslutade att tillsätta en särskild fördjupad granskning –anseenderevision – som haft till uppgift att granska förbundet ur alla aspekter.

Den fördjupade granskningen av verksamhet och ekonomisk hantering visar att inga ekonomiska oegentligheter förekommit.

Dock visade den fördjupade granskningen att ett antal kretsstyrelser haft egna organisationsnummer vilket bryter mot Kyrkans akademikerförbunds organisationsform. När detta upptäcktes beslöt förbundsstyrelsen omgående att kontakta de berörda kretsstyrelserna för att erbjuda dessa råd och stöd med att avregistrera de egna organisationsnumren och på det viset göra det möjligt för kretsstyrelsen att återinträda i Kyrkans akademikerförbund. Samtliga berörda kretsordförande kontaktades via mejl och via telefon samt fick lathundar och blanketter för att möjliggöra avregistrering av de egna kretsarnas organisationsnumren. Trots uppmaning från förbundsstyrelsen valde ett antal av kretsordföranden och kretsstyrelser att avstå från att avregistrera det egna organisationsnumret. Detta innebär att de väljer kvarstå i sina respektive separata, självständiga styrelser och därmed ställa sig utanför förbundet.

Utifrån att ingen avregistrering, och därmed inte något återinträde för styrelseledamöterna, skett meddelade förbundsstyrelsen att dessa kretsstyrelseledamöter inte längre kan representera Kyrkans akademikerförbund som förbund och då inte heller delta vid förbundsfullmäktige. Ledamöterna från dessa tre berörda stiftskretsar kunde ha skickat redan valda ersättare (som inte satt i kretsstyrelsen) för att kretsen skulle vara representerad vid förbundsfullmäktige.

Linköpings, Skara och Strängnäs stiftskretsar valde att avstå från att skicka någon representant till förbundsfullmäktige vilket innebar att dessa stiftskretsar ej var representerade vid förbundsfullmäktige.

Det är beklagligt att Per-Inge Planefors påstår att förbundsfullmäktige kört över 1 000 medlemmar och att föreningsdemokratin monterats ned.

Vi som förbundsstyrelse ser fram emot en fortsatt diskussion kring hur Kyrkans akademikerförbund kan utvecklas på bästa sätt. Men för att detta ska vara möjligt måste det ske på ett sakligt och korrekt sätt.

För förbundsstyrelsen i Kyrkans  akademikerförbund
Bror Holm
Annika Svensson
Kent Österdahl
Andrea Schlee
Håkan Stiberg
Rebecca Söderblom

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Medlem
Är det fakta eller felaktigt av Kyrkans Tidning att revisionen inte krävde avslut av organisationsnummer? Om Kyrkans Tidning publicerat fakta, på vilken grund vilar då förbundsstyrelsen och avhållet förbundsfullmäktige? Gör om och gör rätt!