Frivillighet är ett obligatorium för våra församlingar

17 undertecknare från Centerpartiet

Församlingen kan aldrig tvingas till lösningar som får till följd att nationell nivå gör prioriteringar om vilka tjänster som ska finnas lokalt

De dryga 1 200 församlingarna utgör basen i Svenska kyrkan. Församlingens självbestämmande är inte förhandlingsbar i nuvarande ordning. Det är lokalt man bygger relationer, nätverk och samhörighet. Utgångspunkten måste därför fortsätta vara den ordning vi har i dag. Varje församling tar ansvar för beslut kring ekonomi, personal och verksamhet. Ett självbestämmande som behöver förtydligas och förstärkas.

Vi kan konstatera att det i vår nomineringsgrupp inte fanns en majoritet för att stödja det förslag till beslut som låg på kyrkostyrelsens bord angående Färdplan för framtiden. Vi har därför beslutat oss för att vid årets kyrkomöte lyfta frågan igen.

Vi anser att den övergripande it-utvecklingen som beskrivs i Färdplanen med en säker och stabil digital grundplattform som förenklar kommunikation och nätsamverkan mellan kyrkans samtliga enheter är angelägen och nödvändig. Detta är en investering och en satsning framåt. Men den ska varken belasta medlemmar eller församlingar ekonomiskt. Finansieringen ska rymmas inom de ekonomiska ramar som den nationella nivån förfogar över, vilket innebär en oförändrad avgift till nationell nivå, 7-öringen ligger fast.

Vi anser att församlingen aldrig kan tvingas på lösningar. De församlingar och pastorat som väljer att köpa eller använda resurser ”utifrån” från till exempel Färdplanens tänkta lönecentra och annat administrativt arbete ska betala för de tjänster de vill använda. Man avgör själv hur man väljer att sköta de egna administrativa tjänsterna, om man vill samverka med andra församlingar eller använda det centrala erbjudandet. Varje församling är unik utifrån sin omgivning och sina förutsättningar. Där ligger ansvaret, där tas besluten.

Församlingen kan aldrig tvingas till lösningar som får till följd att nationell nivå gör prioriteringar om vilka tjänster som ska finnas lokalt. Det är den kristna grunden och tron som förenar oss i Svenska kyrkan.

En röst på oss centerpartister är en röst för församlingens självbestämmande.

Ellionor Moberg, Stockholms stift 
Åsa Ingårda, Strängnäs stift 
Anders Åkerlund, Västerås stift 
Margareta Hedström, Stockholms stift 
Stig Eriksson, Luleå stift 
Christina Henriksson-Hjelm, Luleå stift 
Ann-Christin Alexius, Härnösands stift 
Bartlomiej Szulc, Härnösands stift 
Inga Alm, Uppsala stift 
Lennart Persson, Uppsala stift 
AnnChristin Jonäng, Uppsala stift 
Agne Arnesson, Skara stift 
Jan Wahn, Skara stift 
Roger Sandström, Linköpings stift 
Mats Nilsson, Växjö stift 
Berith Pagels, Lunds stift 
Lisbeth Göransson, Lunds stift
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.