Så kan vi samtala om totalförsvar och samhällsansvar

Lisa Mobrand

Foto: TT

Många ungdomsledare i kyrkan kommer snart få frågor om vad totalförsvarsplikt betyder egentligen

De närmaste veckorna kommer Sveriges samtliga 16-åringar få ett brev från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om totalförsvar och civilförsvarsplikten. För många familjer kommer det vara första informationen om totalförsvarsplikt och att alla 16-70-åringar omfattas av den.

Svenska kyrkan erbjuder mötesplatser för ungdomar i hela landet (och i SKUT-församlingar). För många unga är ungdomsgrupperna i kyrkan den plats där de kan föra öppna samtal om livet och vuxenblivandet med vuxna som lyssnar utan att bedöma eller kritisera. Därför kommer förmodligen många ungdomsledare snart få frågor om vad totalförsvarsplikt betyder egentligen och vad ens uppgift är i samhället. Själv ordet i sig kan väcka tankar om krig och otrygghet, särskilt nu i samband med invasionskriget i Ukraina. Ibland kan laddningen i ordet leda till en rädsla att uttala sig som ledare, särskilt om man själv inte är säker på vad det innebär. Därför är det viktigt att kyrkans medarbetare på alla nivåer sätter sig in i frågan och förstår det inte enbart som en fråga för beredskapsansvariga utan en grundpelare i det trygga samhälle vi som kyrka är med och bidrar till.

Mer än någonsin behövs ungdomsledare och kyrkliga medarbetare som fortsätter föra fram den lutherska tanken om allas kallelse och samhällsansvar på ett sätt som skapar trygghet och insikt att alla har möjlighet att bidra till ett tryggt demokratiskt samhälle där man är. Kallelse i alla dess former är inte alltid något dramatiskt utan innebär att i vardagen ta ansvar för samhället på olika sätt, och att i kris och ofred fortsätta ta ansvar för sin uppgift. Samtalet kan börja i tanken om nåden som utgångspunkt för solidaritet och gemenskapsbyggande. Vi bidrar där vi kan för att vi från början är burna av nåden. Utifrån denna grundbult kan de som kan och vill ta möjligheten att bidra ytterligare, till exempel genom att engagera sig på olika sätt. Men grundmönstret är den kristna församlingens, att vi tillsammans tar ansvar för och försvarar de gemenskaper vi bryr oss om.

Lisa Mobrand

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Krig

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.