Sök upp unga kandidater och sätt dem på valbar plats

Jakob Schwarz förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga
Unga har perspektiv som omöjligt kan representeras av vuxna. Bild från vallokalen i Nacka kyrka vid kyrkovalet 2017. Foto: Mikael M Johansson

Nomineringsgrupper i Svenska kyrkan, varför har ni inte gjort mer för att få fler unga förtroendevalda? För de unga finns där, redo att kandidera. De finns i församlingens ungdomsgrupper, bland unga ledare, bland studenter och bland arbetande unga.

Det är nu mindre än ett år kvar till nästa kyrkoval. Vi måste därför börja fundera på hur vi vill gestalta vårt uppdrag som kyrka och vilka vi vill ska sitta i kyrkoråd, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Genom kyrkovalet väljer vi dem som ska representera oss medlemmar och föra kyrkan framåt mot nya visioner. Vi väljer dem som ska bestämma hur vi ska jobba för att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, hur kristna gemenskaper ska skapas och fördjupas, hur Guds rike ska utbredas och hur skapelsen ska återupprättas.

Varje gång jag möter en församling som på ett självklart sätt fungerar som en gemenskap för alla åldrar blir jag lika glad. Man har lyckats med själva grundidén om vad en kristen församling är, att vara just en generationsöverskridande gemenskap för troende och sökande människor.

Särskilt glad blir jag när barn och unga tydligt lyfts fram i församlingen som dess nutid, eftersom barn och unga är kyrkans nutid likväl som kyrkans framtid.

Genomgående finns det ett engagemang bland Svenska kyrkans medlemmar i alla åldrar, som manifesteras på många olika sätt. I församlingsengagemanget, som kyrkvärd, barntimmeledare, konfaledare, körsångare och mycket mer.

I inomkyrkliga organisationer, så som Svenska Kyrkans Unga, Sveriges kyrkosångsförbund och EFS och Salt, för att nämna några av de större. Bland alla anställda så klart, och sist men inte minst bland alla förtroendevalda, i församlingar, stift och nationellt i Svenska kyrkan.

I de förtroendevalda organen finns det dock ett problem. Unga representeras inte i den grad som de borde, något som framgår tydligt i kyrkostyrelsens skrivelse Jämställdheten i Svenska kyrkan. I kyrkomötet är endast sju procent av ledamöterna under 30 år, visserligen en fördubbling mot hur det såg ut under förra mandatperioden men ändå alldeles för få. I stift och församlingar kan vi utgå från att denna siffra är ännu lägre, sett till genomsnittet.

Unga har perspektiv som omöjligt kan representeras av vuxna och att tänka att en ung person kan tala för alla unga är att tänka otillbörligt kategoriskt. Unga är inte en homogen grupp, på samma sätt som varken föräldrar eller pensionärer är det.

Att på detta sätt klumpa ihop ungas röster leder till ett enormt tapp av kunskap och erfarenheter som är omistliga för Svenska kyrkans styrning och ledning framåt, i församling, i stift och nationellt.

Nomineringsgrupper i Svenska kyrkan, varför har ni inte gjort mer för att få fler unga förtroendevalda? En ung person i ett kyrkoråd ska inte behöva få frågan om hur den hamnade där, eftersom en äldre inte hade fått den frågan.

Med det system som råder i dag i Svenska kyrkan ligger ansvaret på er nomineringsgrupper att se till att de förtroendevalda representerar hela Svenska kyrkan, också de unga.

De unga finns där, redo att kandidera för er nomineringsgrupp. De finns i församlingens ungdomsgrupper, bland unga ledare, bland studenter och bland arbetande unga. Var också säkra på att de unga tycker saker, om församlingsinstruktioner, om församlingsvisioner, om budgetar, om centralisering, ja, om det mesta faktiskt.

Det är svårt att resa sig upp när man suttit för länge. Så löd Svenska Kyrkans Ungas kyrko-valskampanj i början på 2000-talet. Och visst är det svårt att resa sig upp när man suttit för länge, detta är något som ni i nomineringsgrupperna behöver ta ansvar för. De unga kandidaterna behöver sättas på valbar plats, endast då ger ni dem en ärlig chans att bli invalda!

Börja därför redan nu att söka upp unga kandidater till era listor, och se till att söka upp många så att ni får med de många olika röster som finns bland unga. Om ett år önskar jag att ni säger att ni har gjort allt för att ge Svenska kyrkans medlemmar röster i de förtroendevalda organen i Svenska kyrkan, och särskilt röster för de unga.

Jakob Schwarz,
förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga

Börja därför redan nu att söka upp unga kandidater till era listor, och se till att söka upp många så att ni får med de många olika röster som finns bland unga.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.