Tiden är mogen för titelskydd

Magnus Holst präst, stiftsfullmäktigeledamot (Posk)

Utbildningen är kyrkans egen. Därför är det konstigt att församlingspedagogutbildningen inte har samma titelskydd som präster, diakoner och kyrkomusiker.

Undervisning är en av de stora framtidsfrågorna för Svenska kyrkan. Stora projekt om undervisning har lanserats de senaste åren, det ska komma ett biskopsbrev med temat undervisning och lärande och det just avslutade kyrkomötet hade temat undervisning.

Även om alla som jobbar i Svenska kyrkan på olika vis bidrar till den viktiga del av församlingens grundläggande uppgift som undervisning innebär finns det en grupp som har ett särskilt ansvar för undervisningen, nämligen de som jobbar i pedagogisk verksamhet i församlingarna.

I dag finns en mängd olika pedagogiska tjänster i våra församlingar där församlingspedagogerna har en specifik kyrklig yrkesutbildning mot undervisning och lärande.

Församlingspedagogen är dock den av de fyra kategorierna med kyrklig yrkesutbildning som inte har skyddad titel, till skillnad från diakoner, kyrkomusiker och präster.

Frågan om titelskydd för församlingspedagoger har diskuterats ett antal gånger i Svenska kyrkan. Motioner har sänts till kyrkomötet och sedan avslagits. När den senaste motionen avslogs 2018 konstaterade det beredande utskottet ”att det pågår en utvärdering av utbildningsreformen. Det kan komma att leda till förändringar av olika slag. Utskottet menar att även om den fråga som motionen avser inte direkt gäller utbildningen så finns det dock, som även kan utläsas av motionen, påtagliga kopplingar mellan frågan om titelskydd och utbildningen till församlingspedagog.”

Den utvärdering som utskottet hänvisar till är nu genomförd och i denna framgår att Svenska kyrkan behöver ”ta processen vidare kring att etablera titelskydd för församlingspedagoger".

Stiftspedagoger, församlingspedagoger runt om i Sverige, men också församlingspedagogernas yrkesförening och många andra som jobbar inom Svenska kyrkan försöker på olika vis uppmärksamma den betydelse ett titelskydd skulle ha.

Då ett titelskydd i dag saknas kan församlingarna själva välja vem de vill benämna församlingspedagog. När nu Svenska kyrkan har beslutat att församlingspedagogutbildningen ska vara en av fyra utbildningar som kyrkan själv ansvarar för blir det lite konstigt att församlingspedagogutbildningen inte har samma titelskydd som präster, diakoner och kyrkomusiker.

Argument har framförts att ett titelskydd skulle skapa pedagogiska A- och B-lag i församlingarna. Argumentet håller inte. De barn och ungdomar som kommer till våra verksamheter ska få träffa för kyrkan välutbildad och yrkesskicklig personal.

Den som möter en församlingspedagog möter en reflekterande praktiker som, förutom en pedagogisk utbildning, också har en pastoralteologisk utbildning och således kunskap i teologi, församlingspedagogik och pedagogiskt ledarskap.

Nuvarande regelverk kan riskera att ses som en nedprioritering av församlingspedagogens arbetsuppgifter med hänvisning till att de ju ”bara” arbetar med barn och ungdomar. Detta harmonierar väldigt illa med kyrkomötets beslut från 2012 om barnkonsekvensanalys och barnen som prioriterad grupp i Svenska kyrkan.

Arbetsgivare och fack borde skapa förutsättningar för fler av de pedagoger som i dag jobbar i församling att vidareutbilda sig till församlingspedagoger. I dag verkar det finnas en tro att det räcker med en församlingspedagog bland församlingarnas pedagoger. Det föreligger dock inget hinder för att de flesta eller till och med alla de som jobbar med barn och unga i församlingarna är församlingspedagoger.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de kollektivanslutna facken ska under nästa år förhandla fram ett nytt kollektivavtal. I stället för att bara fokusera på lön och procentsatser bör parterna också ta ansvar för den fortbildning som Svenska kyrkan behöver.

Det vore därför välkommet om arbetsmarknadsparterna kunde förhandla fram till ett ”församlingspedagoglyft” som, med de nya behörighetsregler för församlingspedagoger som förhoppningsvis kyrkostyrelsen kommer att fatta beslut om under våren, möjliggör för dem som i dag jobbar på pedagogiska tjänster i våra församlingar, men inte har en församlingspedagogutbildning, att vidareutbilda sig till församlingspedagoger.

MAGNUS HOLST,
präst, stiftsfullmäktigeledamot (Posk)

Argument har framförts att ett titelskydd skulle skapa pedagogiska A- och B-lag i församlingarna. Argumentet håller inte.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Magnus Wassborg
Diakon är väl ingen skyddad titel