Tolererad eller motarbetad i Svenska kyrkan

Peter Plars, Siljanäs

Omsorgen över människor i den individuella situationen står över den traditionella tolkning av Bibeln, enligt samtidens logik. Hur stor är förståelsen och toleransen för de präster som har stor omsorg om människor men som omöjligt kan uppmuntra vissa handlinga? 

Bibeltolkning ger kunskap om Gud och hans väsen samt en förståelse över människan och hur tillvaron med ord och handlingar är tänkt att vara.  Ingen kan veta det bättre än vår skapare som vill visa oss alla på en bra livsväg.

I vårt land var detta länge inget större problem eftersom bibeltolkning, lag och åsikter var relativt samstämmiga. Plötsligt kom det dock in nya ”sanningar” som fick en enorm genomslagskraft. Dessa sanningar blev oantastliga eftersom det i själva definitionen lades in en allvarlig kränkning av utsatta människor om man inte höll med.  Att bara ha en annan åsikt innebär alltså att man ansågs göra stor skada för många.

Ett exempel är könsbyte. Om man uttrycker invändningar anses det som man ”hotar, skuldbelägger och fördömer människor” som har det svårt och har lidit mycket.   
Harry Potter författaren JK Rowling har blivit hårt kritiserad och förklarat att hon själv lätt att kunnat byta kön om dagens synsätt hade funnits då hon var ung. Det menar att det hade blivit väldigt olyckligt. Hon anses nu aktivt motarbeta en grupp som redan har det svårt och hon fördöms nu hårt.

Exempel från andra länder visar på företag och personer som råkat mycket illa ut enligt samma princip när man definierat äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna och inget annat.  En ledande bröllopstidning i Australien fick lägga ner när de bara visade bilder på par av olika kön.

Logiken är alltså att omsorgen över människor i den individuella situationen står över den traditionella tolkning av bibeln, vad som är påbudet och förbjudet.

Svenska kyrkan och dess politiker har sitt fria val att motarbeta kärleksfulla präster som inte fördömer utan har en ytterst professionell och respektfull kyrklig hållning till olika människors livssituation och livsval. Det innebär att man i samtal, undervisning och bibelläsning påvisar olika vägar att gå och låter till exempel konfirmander välja sin egen, trots att man till exempel står för det traditionella äktenskapet. Kommande kyrkomöten lär ge svar på vilken bibelsyn man får ha för att passa in men det är knappast någon hemlighet att präster nekas arbete redan nu trots att det finns två olika officiella synsätt om äktenskapet i Svenska kyrkan.

Det nya fria samhället som växer fram kommer inom tid att vissa sin bäraktighet beroende på hur den psykiska hälsan påverkas hos framföra allt unga. Vad som är sant och riktigt kommer till slut fram.

Det är mycket starka krafter i rörelse i världen och kyrkan idag och frågan är alltså hur stor förståelsen och toleransen är över de präster som har stor omsorg om människor men som omöjligt kan uppmuntra vissa handlingar. Kommer den linje att officiellt segra som anser att de är mörkermän ingen ska få en chans att möta i kyrkan?

 Peter Plars,
 Siljansnäs

 

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.