Vad gör Svenska kyrkan för att rädda vargstammen?

Carl-Henrik Henriz, kh emeritus
Flå 20180818. Ulver i Bjørneparken i Flå. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix / TT / kod 20520 Foto: Paul Kleiven

Vi ska värna allt hotat i Guds skapelse!

Visserligen skildras vargen som rovgirig på flera ställen i evangelierna, men de flesta av oss tänker nog i stället på Jesaja 65:25 "Då skall vargen gå i bet tillsammans med lamm"- visionen om Gudsrikets fullbordan.

Naturvårdsverket har nyligen gett efter för den mäktiga jägarlobbyn och nu får 75 vargar skjutas i Sverige, av de cirka 450 som finns.  Alla som kan någonting om vargars genetik. så gott som alla vetenskapsmän, Naturskyddsföreningen, WHF med flera organisationer är mycket upprörda över detta. Att alltså en sjättedel skjuts! Även EU-kommissionen har reagerat och kommer kanske att anmäla detta till EU-domstolen. Pinsamt eftersom Sverige nu har ordförandeposten i EU:s ministerråd från 1/1.

Vi var dessutom nyligen med i mötet i Montreal för att främja den biologiska mångfalden. Svenska folket är till 69 procent positivt till att behålla en livskraftig vargstam. Vargen har ju varit ett av våra stora däggdjur sedan urminnes tider. Redan innan denna jakt började var vargen i ett känsligt läge eftersom man konstaterat att ungefär var fjärde varghane led av kryptorkism som kan skada fertiliteten.

Det är i och för sig tråkigt att vargar kryper under stängsel och dödar får. Ersättningarna till fårägarna borde bli större från stat, regioner och kommuner så att de har råd att sätta upp ordentliga stängsel.

Om Svenska kyrkan ska bli trovärdig vad gäller främjandet av den biologiska mångfalden, borde den reagera nu genom till exempel biskopsmötet, kyrkomötet eller andra intressegrupper. Vi ska värna allt hotat i Guds skapelse!

Carl-Henrik Henriz,
kh emeritus

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Natur

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Jägare
Vill man värna vargstammen och öka den genetiska variationen så vore det enklaste och bästa att tillåta vargrevir att etableras också inom renskötselområdet (vilket utgör ungefär halva Sverige). Då skulle det finnas möjlighet till genetiskt inflöde från vargstammen i Finland och Ryssland. Nu är den svensk-norska vargstammen isolerad genom att renskötselområdet ligger som en buffert mellan dess område och den finländska vargstammen.
Bertil Larsson
Sveriges riksdag har beslutat att vi skall ha en vargstam på 170 - 270 vargar. Varför skall vi inte acceptera ett demokratiskt fattat beslut av en demokratiskt tillsatt riksdag, och gemensamt jobba för att detta skall bli en verklighet. Varför skall vi inte följa det som Sveriges riksdag beslutat, vilka grunder finns för att ett demokratiskt fattat riksdagsbeslut inte skall gälla? Enligt färsk statistik så finns det idag ca. 420 vargar i Sverige, alltså en betydligt större vargstam än vad som Sveriges riksdag beslutat, detta till trots en reglerad avskjutning. Debattören nämner att frågan borde tas upp av biskopsmötet och kyrkomötet som också är demokratiskt valda, frågan är då om beslut som fattas av biskopsmötet och kyrkomötet inte heller skall gälla framöver, utan att vi förtroendevalda får fatta de beslut som passar oss själva bäst? Det stora problemet är att majoriteten av Sveriges befolkning lever och bor på platser där inte vargen finns etablerad och därför inte förstår eller ens vill förstå vilka problem som vargen orsakar på de platser där vargen idag finns. För övrigt så tycker jag att "kyrkan" inte skall lägga sig i denna fråga över huvud taget. Förtroendevald.
Alphadeltagaren
Det är ingen ände på vad Svenska kyrkan ska ta ansvar för och vad som ska läggas på ens axlar om man söker sig dit. Det finns andra organisationer som är mer lämpade att driva dessa frågor. Kan inte kyrkan emellanåt lägga lite energi på människors frälsning istället?
Jägare
Ett förtydligande: Jag håller med Bertil Larsson om att det gott skulle räcka med 170-270 vargar istället för dagens 450. Vargens ökning har dessutom varit extremt snabb från att ha varit i princip utrotad under 70- och början på 80-talet. Men vill man ha varg och undvika inavel då bör renbetesområdet, hälften av Sveriges yta, inte vara undantaget från etablering av vargrevir. Dessutom bör man givetvis vara mycket generös med skyddsjakt på varg när vargar attackerat renhjordar, får eller jakthundar.
Katarina
Tack för ett skapelsevärnande, modigt inlägg i den märkliga frågan för Sverige! Vad svenska jägarkåren har skapat genom vältajmad lobby med medierna på sin sida är destruktivt. Det blir ytterst lite fakta med sanslösa känsloargument som mestadels är långt borta ifrån Adam och Noas naturliga relation till skapelsen. Så ja - kyrkan kan gott säga något i frågan vad gäller våra oproportionerligt hatfyllda, existentiella ångestkänslor inför rovdjur och mycket annat. Populationer under 1000 individer som förvägras sin särart, egna urval av grupptillhörighet, individuella sociala relationer och saknar trygg boplats är redan i praktiken utdöd. Det gäller för alla levande arter på jorden. Så antingen ska vi inte ha vargar alls, för stammarna blir för små för att må bra och vara friska i alla avseenden - eller lära något av våra grannländer i Baltikum. Men även bytesdjuren saknas i Sverige: genom monokultur är skogsbruket fördärvat för både älg och rådjur. Inget "svinn", bara vinst. Något i den etiska hållningen gentemot naturen är allvarligt skev.
Maritza
Håller med författaren! Tänk om kyrkan skulle ta strid för bevarandet av artrikedom, som Noah! Skydda skogar, haven och allt liv i skapelsen.