Vad innebär det egentligen att vara präst?

Mårten Mårtensson

Foto: Marcus Gustafsson

Det är prästens uppgift både att visa var gränserna går och att det finns en upprättande nåd 

Söndagen som gick kallas Apostladagen. Sedan Jesu tid har det funnits människor som har ett särskilt uppdrag. Men vari består det uppdraget?

Vad innebär det egentligen att vara präst? När Jesus i evangeliet (Matt 16:13-20) pratar med Petrus om det uppdrag som han ger honom, använder han två ord: binda o lösa. Vad innebär det för den som idag har samma uppdrag som Petrus fick? Vad är det att vara präst idag?

I vår framgångsorienterade kultur får det inte finnas något negativt. Nån ondska finns inte, trots alla skjutningar och mord alldeles i närheten av oss.

Alla människor är i huvudsak goda, möjligen med undantag för Trump och Putin. Det är den här förljugenheten och falskheten som vi lever med. I kyrkan blir den lätt till en feghet. Allt ska vara så positivt och tilltalande.

Helvetet är redan avskaffat, trots alla lidanden som drabbar miljoner människor i Ukraina och på många andra håll i världen. Att Jesus använde våld mot dem som girigt bedrev affärsverksamhet i templet, ja, det kan man ju inte predika om i vår goda marknadskultur.

Men det är prästens uppgift att binda. Det betyder att visa oss alla var gränserna går, vad som aldrig är förenligt med ett kristet liv. Det är inte en dömande uppgift. Det handlar om att hjälpa oss inse hur vi har blivit fångar i oss själva och i vår kultur och hur nödvändigt det är att vi blir fria.

Därför är prästens andra uppdrag att lösa. Att visa på att det finns en upprättande nåd. Det är det predikan går ut på. I det enskilda samtalet kan befrielsen bli mycket konkret, eftersom vi då kan samtala om vad som i praktiken binder oss. Särskilt gäller det här bikten, men vi ska inte heller glömma att besöket hos sjuka eller hos den döende ofta kan bli en lättnad i oro och ängslan.

Binda och lösa är prästens uppdrag. Ibland är det uppdraget tungt. Stolan över prästens axlar påminner om det. Stolan symboliserar oket som gör en börda lättare att bära. Sedan står man som präst också i ett annat stödjande sammanhang. Sedan den dagen då Petrus fick sitt uppdrag, lever varje präst i ett tvåtusenårigt sammanhang av välsignelse. (Möjligen kan det historiskt ifrågasättas på någon punkt i kyrkans historia.) Man finns som präst i en tradition av välsignande handpåläggning ända från Jesus själv. Den seden börjar i söndagens evangelium, när Petrus får sitt uppdrag. Idag är det mitt uppdrag som präst att ge den välsignelsen vidare till varje medlem i vår församling.

Mårten Mårtensson

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.