Välj kläder som värnar mänskliga rättigheter

Kyrka för Fairtrade
Foto: TT

Genom att välja Fairtrade kan vi tillsammans verka för att odlare och anställda runt om i världen får anständiga arbetsvillkor och bättre liv, skriver samarbetet Kyrka för Fairtrade. 

Mellan den 9-12 maj pågår Fairtrade Challenge. Hundratusentals deltagare i Sverige uppmanas att fika Fairtrade och samtidigt uppmärksamma de orättvisa villkoren i världshandeln. Många kaffe- och teodlare, anställda på bomullsplantager och textilarbetare i länder med utbredd fattigdom tjänar inte tillräckligt för att försörja sig och sin familj. Genom att använda vår konsumentmakt bidrar vi till förändring.

Runt 100 miljoner människor arbetar i dag med bomullsproduktion i ett 80-tal länder. Världsmarknadspriset på bomull har under de senaste årtiondena sjunkit kraftigt vilket får stora konsekvenser för odlarna som försöker livnära sig på sitt småskaliga familjejordbruk. Allt för ofta får odlare inte tillräckligt betalt för sitt arbete och mängder av bekämpningsmedel förgiftar både människor och natur. De senaste åren har Indien, som är en av världens största bomullsproducenter, larmat om odlare som begår självmord på grund av sin svåra situation.

Arbetsförhållandena i textilindustrierna är också mycket svåra. Fyra av fem textilarbetare är i dag kvinnor, och många av dem tvingas arbeta orimligt långa dagar med extremt låg lön. Det gör det svårt för dem att täcka utgifter för familjens grundläggande behov som näringsrik mat, rent dricksvatten, sjukvård, barnens utbildning och en anständig boendestandard. Mänskliga rättigheter respekteras inte och i många fall utsätts kvinnorna för sexuella trakasserier. Fabrikerna har ofta låg säkerhet och 2013 kollapsade en textilfabrik i Bangladesh på grund av sprickor i byggnaden. Över 1100 personer omkom den dagen på sitt jobb.

Som konsumenter har vi makt att förändra, både i världshandeln och i specifika branscher såsom bomulls- och textilindustrin. Genom att välja kläder som respekterar mänskliga rättigheter gör vi skillnad. Som kristna har vi ett särskilt ansvar att värna mänskliga rättigheter och att stå upp mot alla former av förtryck och orättvisor. Tro och handling hänger ihop, och här har vi möjlighet att visa på handlingskraft.

Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft. Fairtrade ger bomullsarbetarna redskap att organisera sig, kunskap om sina rättigheter och möjligheten att förhandla löner kollektivt, vilket stärker deras ställning på marknaden. Bomullsodlarna garanteras ett minimipris som minst täcker kostnaden för en hållbar produktion och en premie som odlarna kan använda för att utveckla lokalsamhället och produktionen.

Kyrka för Fairtrade är ett samarbete mellan kyrkor och samfund och organisationer för rättvis handel i Sverige, med syftet att sprida kunskaper och bilda opinion om rättvis handel.

Oavsett om vi är anställda eller ideellt engagerade i kyrkan så kan vi göra skillnad när vi köper bomullskläder. Som präst, pastor, eller diakon kan du välja en präst-, pastor- eller diakonskjorta i Fairtrade-certifierad bomull. Som förtroendevald eller engagerad kan du påverka din församling och ditt samfund att köpa in profilkläder som innehåller Fairtrade-certifierad bomull. Vi kan alla välja Fairtrade när vi handlar bomullskläder!

Genom att välja Fairtrade kan vi tillsammans verka för att odlare och anställda runt om i världen får anständiga arbetsvillkor och bättre liv. Samtidigt är det ett konkret sätt för oss bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

 

Kyrka för Fairtrade

Erik Lysén

Chef, Act Svenska kyrkan

Pär Alfredsson

Nationell chef, Equmeniakyrkan

Carin Dernulf

Generalsekreterare, Equmenia

Madeleine Sundell

Människorättsjurist, Frälsningsarmén

Jakob Schwarz

Förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.