Avskräcks inte av det som hänt i Fredrikskyrkan

Helena Myrstener, Präst och debattör
Foto: Lars Rindeskog

Budgetmässigt verkar detta vara ett projekt som gick för långt. Men nu har Lunds stift ett kyrkorum som är viktigt att värna.

Fredrikskyrkan i Karlskrona är upptagen på Unescos världsarvslista som en del av Örlogsstaden Karlskrona. På samma världsarvslista finns till exempel pyramiderna i Egypten. Ett världsarv är en plats, en ort eller miljö som på ett unikt sätt vittnar om omistliga kulturvärden.

Jag tycker det är viktigt att lyfta fram de erkända kulturvärden Fredrikskyrkan har när kostnaderna för renoveringen diskuteras. Kyrkan har byggts om och renoverats till, i mitt tycke, något fantastiskt. Så som det är värdigt ett världsarv.

Kyrkorummet har fått kvaliteter och funktioner en annan bara kan drömma om. Tyvärr riskerar detta att skymmas i det efterspel vi ser nu angående kostnader och lån för den förvandling kyrkorummet gått igenom.

Självklart måste detta projekt granskas eftersom det fått stora negativa konsekvenser. Ändå är Fredrikskyrkan något att vara stolt över.

Det är möjligt att det inte är rätt tid att uttrycka en sådan stolthet. Det kan vara för tidigt. ”Såren” är ännu öppna.

Utifrån sett framstår Karlskrona-Aspö pastorat som handlingskraftigt och visionärt. När många andra dagdrömmer om ett kyrkorum som verkligen fungerar att vara i och arbeta i realiserade Svenska kyrkan i Karlskrona-Aspö detta.

De gjorde det, de pratade inte bara om det. De tog saken på allvar och försökte verkligen skapa ett rum som vill möta människans andliga och kulturella behov. Ett multifunktionellt kyrkorum där mycket kan bli möjligt.

Det installerades teknik som gör att ryggar sparas. Det skapades tjänsterum i kyrkobyggnaden för att kunna vara på plats för människor som söker sig dit. Barnens närvaro tänktes in redan från början.

Akustik- och ljudproblem undanröjdes. Filmduk och projektor installerades. Bänkar togs bort och möjliggjorde ett flexibelt kyrkorum.

Framtiden får utvisa om det som skapades i Fredrikskyrkan var förkastligt eller om detta rum på ett särskilt sätt kan möta människan.”

I Karlskrona-Aspö gjorde man sitt yttersta för att möta och gå i dialog med den samtida människan och med framtiden, kulturellt och andligt.

Jag vill tacka Karlskrona-Aspö pastorat för att Svenska kyrkan och Lunds stift nu har Fredrikskyrkan att inspireras av, lära av och samtala om.

Pastoratet har visat att drömmar och visioner kan bli verkliga och konkreta. Det inger hopp för andra som drömmer om kyrkorum som verkligen kan fungera som en mötesplats.

Framtiden får utvisa om det som skapades i Fredrikskyrkan var förkastligt eller om detta rum på ett särskilt sätt kan möta människan.

Som jag ser det har Lunds stift nu, vid sidan om domkyrkan, ett till kyrkorum som är viktigt att värna om och vara stolt över.

Budgetmässigt verkar detta vara ett projekt som gick för långt. Värnandet om sakrala och immateriella värden gick däremot inte för långt.

Förhoppningen är att andra förtroendevalda inte avskräcks av det som hänt i Fredrikskyrkan. Det är viktigt att dra lärdomar, våga vara både modiga och visionära och satsa på ombyggnader av kyrkorum i framtiden också.

Multifunktionella kyrkorum kommer att behövas på fler platser än i Karlskrona. Var så säker.

Helena Myrstener
präst och debattör

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Har anställda i Svk förstått att det är inte era pengar utan medlemmarnas pengar ni slösar bort? När en frikyrka behöver en ny orgel samlar man in pengar, själva insamlingen blir en missionsprojekt. Men i Svk startas et ena efter andra projektet utan ekonomisk konsekvensanalys, eller social.