Vilka krafter hotar den öppna kyrkan, Moberg?

Bengt Olof Dike, Tidigare kyrkomötesledamot, nu kyrkofullmäktigekandidat

Vår folkkyrka är öppen för alla och har alltid varit det.

REPLIK

Den S-märkte kommunpolitikern i Ronneby, Martin Moberg, som kandiderar till kyrkomötet och kyrkofullmäktige, varnar i KT (nr 20) för mobiliserande krafter som ”vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp.” Det är skälet till att han ställer upp för att kyrkan skall vara en öppen folkkyrka, ”där en plats finns för alla”. Och han avslutar med en paroll, som vore den hämtad från 1950-talets politiska tribuner: ”Rösta därför på Socialdemokraterna i kyrkovalet den 19 september!”

Men vilka de påstådda hotfulla krafterna är, nämner Moberg inte. Ej heller tycks han ha upptäckt att vår folkkyrka är öppen för alla och alltid har varit det. Alla välkomnas: hög, låg, fattig och rik, Moberg och till och med undertecknad. S-politikern behöver därför inte slå på några dörrar, eftersom de är vidöppna. Och det går faktiskt också att ge sin röst till andra grupper än hans för att dörrarna så kommer att förbli.

Tillspetsat uttryckt är därför Mobergs egenmobilisering som dörrvakt överflödig. Men han är en varmt välkommen kraft för Missionsbefallningen – att göra alla folk till lärjungar – och att levandegöra kyrkans grunduppgifter, Gud till ära och vårt folk till gagn. För detta skall vi väl också rösta i kyrkovalet, bäste Martin Moberg, eller hur?

Men glöm samtidigt inte upplysa oss om vilka dunkla krafter som vill Svenska kyrkan ont!

Bengt Olof Dike,
Tidigare kyrkomötesledamot, nu kyrkofullmäktigekandidat

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.