Visa tilltro till den lokala nivån

Olaf Traulsen, Kent Wallin, Björg Karlsson, Leif Askeröd och Dan Olsson, Kils pastorat
”Vi har i vårt pastorat låga kostnader för administration.” Foto: Getty images

Genom egna initiativ håller Kils pastorat nere sina administrativa kostnader.
"Om vi ansluts till ett obligatoriskt system tvingas vi plocka sönder ett framgångsrikt koncept vilket vi känner oss helt oförstående inför", skriver företrädare för pastoratet.

 

Det är uppenbart att kyrkomötet känner en oro för att administrationen tar för stor del av kyrkans gemensamma resurser och att kyrkostyrelsen troligen känner ett behov av att visa handlingskraft och visa att de tar frågan om kyrkans beräknade krympande resurser på allvar.

Svagheten i de åtgärder som övervägs på central nivå inom Svenska kyrkan är att det genomgående temat bygger på centralisering och obligatorisk finansiering. Detta riskerar att leda till att den lokala nivåns organisation plockas isär och att förmågan att fungera som en effektiv helhet försvagas.

Svenska kyrkan borde uppmuntra och visa tilltro till den lokala nivåns förmåga att utveckla och effektivisera den lokala administrationen.

Vi har i vårt pastorat låga kostnader för administration. Vår framgångsfaktor är integration mellan församlingsverksamhet och begravningsverksamhet och att vi är flera som kan och förstår varandras verksamheter. På detta sätt återanvänds kunskap från våra administrativa grundprocesser i den löpande verksamheten och vi kan anpassa systemen till verksamheten vilket skapar motivation och förståelse för helheten. Vi utför inte transaktioner vi är en del av verksamheten!

Vårt pastorat har också på olika sätt etablerat samarbeten med andra närliggande pastorat. Dessa samarbeten bygger på frivillighet och har fungerat väl. Detta visar att det går att utveckla den administrativa verksamheten genom frivillighet och i mera småskaliga upplägg. När vi nu också kan sänka kostnaden med 25 procent genom ändrade momsregler blir kalkylen ännu bättre.

Om vi ansluts till ett obligatoriskt system tvingas vi plocka sönder ett framgångsrikt koncept vilket vi känner oss helt oförstående inför. För Kils pastorat bedömer vi att pastoratets funktionssätt försämras. Vi tror inte heller att ett obligatoriskt system gynnar framväxten av kvalitet, då det inte finns möjlighet att välja alternativa lösningar. Vi tror definitivt inte att det kommer att leda till någon besparing.

Det känns som att centralisering och obligatorisk finansiering blivit målet i sig, vilket vi förvånas över.

De argument som framförts till varför vi skall tvingas till obligatoriska system håller inte. Vi undrar därför vad de verkliga argumenten är? När nu den centrala nivån söker mandat för att styra den lokala nivån avseende datasystem, löne- och ekonomiadministration med mera kan det lätt bli början på ett system där Svenska kyrkans kyrkoherdar och förtroendevalda i allt större utsträckning styrs med centrala direktiv i framtiden. Detta kommer att få långsiktiga konsekvenser för hur den lokala nivån kommer att utvecklas, vilket riskerar generera ytterligare behov av centralisering. Vi tror att Svenska kyrkan riskerar att slå in på fel väg.

Svenska kyrkan borde uppmuntra och visa tilltro till den lokala nivåns förmåga att utveckla och effektivisera den lokala administrationen. Vi är övertygade om att i den nya digitaliserade världen är flexibla, lokala lösningar i snabba beslutsvägar en klar fördel.

Då våra församlingar och pastorat är olika och har olika behov vill vi poängtera vikten av förutsättningar som bygger på frivillighet, kostnadsneutralitet (betalsystem) och tilltro till den lokala organisationens förmåga att välja det alternativ som passar bäst. I ett frivilligt system som bekräftar även olika lokala lösningar har alla möjlighet att känna sig som vinnare, vilket leder till större acceptans och bättre arbetsmiljö.

Olaf Traulsen, kyrkoherde
Kent Wallin, (BA), kyrkorådets ordförande
Björg Karlsson, (S), kyrkorådets vice ordförande
Leif Askeröd, (C), kyrkofullmäktiges ordförande
Dan Olsson, kanslichef
samtliga Kils pastorat

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.