Bli startklar med KT:s utbildningsfilmer!

Nu börjar vår utbildningssatsning Startklar! för dig som fått ett förtroendeuppdrag i kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller församlingsråd. 

HÄR  hittar du våra fyra utbildningsfilmer och våra webbutbildningar

Svenska kyrkan styrs demokratiskt, men för att demokratin ska fungera krävs att alla förtroendevalda har kunskaperna och självförtroendet att ta plats och ta del. Det är inte alltid lätt. Här sitter människor med stor kunskap om den kyrkliga biten, men som kan tycka att mötesformalia och budgetarbete känns främmande och komplicerat. Sam­tidigt finns det bland Svenska kyrkans förtroendevalda även många människor som är vana vid möten, föreningsliv och politik – men som gärna skulle ha mer på fötterna när det kommer till den teologiska grunden.

Med Startklar vill Kyrkans Tidning möta alla förtroendevalda, utifrån deras förutsättningar, och rusta dem för uppdraget. Startklar är inte bara för den som är nyvald, utan här finns kunskap och inspiration att hämta även för den som har flera mandat­perioder i ryggen.

Nu i december, inför det nya året, släpper vi fyra korta utbildningsfilmer. De är gratis och öppna för alla, och är tänkta att ge en grund att stå inför mandatperiodens start – helt ­enkelt göra alla förtroendevalda startklara!

Filmerna är grundläggande och lättillgängliga och ger kunskap om Svenska kyrkans tro, hur organisationen ser ut, hur ­beslutsår, verksamhetsår och kyrkoår samspelar och om hur kyrkoordningen styr och ligger till grund för kyrkofullmäktige och de andra ­beslutande organens arbete.

En perfekt start inför den nya mandat­perioden, både för den som behöver en första introduktion och för den som skulle vilja fräscha upp sina kunskaper. De fyra film­erna följs upp med artiklar och intervjuer i papperstidningen och på Kyrkans tidnings ­hemsida.

Under våren 2022 kommer utbildningssatsningen växa med flera digitala kurser. De här webbutbildningarna går lite djupare in på frågor kring ekonomi, budget och kyrko­ordning, men också kring kyrkoåret, tro och ­tradition. Anmälan öppnar i mitten av december, håll utkik på kyrkanstidning.se/­utbildning

Svenska kyrkans arbete, nu och i framtiden, bygger på förtroendevalda som känner sig trygga i sin roll och som vågar se möjlig­heter och ta sig an utmaningar. Kyrkans Tidning vill vara det självklara sällskapet i det uppdraget, underlätta för förtroendevalda att fatta kloka beslut och bana väg för ett smidigt sam­arbete med de som jobbar och verkar i församlingen eller pastoratet.

Utöver det nya utbildningspaketet hittar du förstås alltid nyheter, idéer och inspiration för ditt förtroendeuppdrag i Kyrkans Tidning, och allt detta kan du ta del av både på webben, i papperstidningen och på sociala medier.

På nästa sida kan du läsa den första artikeln i serien Startklar. Vi börjar där allting börjar, i Svenska kyrkans teo­logiska grund, som en evangelisk-luthersk, episkopal folkkyrka.

Varmt välkommen att följa med på resan!

Sara Grant, redaktör

Lars Karlsson
Kort och bra information i de fyra delarna . Skull man kunna göra fler korta informations avsnitt under de kommande fyra åren i olika ämnen / frågor. Min erfarenhet är att kunskapen i K.R. är väldigt varierande.