Kartläggning visar på farliga och ofarliga sprickor i byggnader

Skällviks kyrka har problem, vapenhuset sjunker och stora sprickor har uppstått i murverket. Nu diskuteras olika åtgärdsförslag. Foto: Emelie Malmborg.

Alla 280 skyddade kyrkor i Linköpings stift har undersökts geotekniskt. Vilka sprickor i byggnaden är farliga, vilka är mindre farliga? Vad ska man tänka på vad gäller sänkt grundvatten, skyfall, bevattning, träd och dränering?

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration