Prästerna och diakonerna som vigdes och togs emot i helgen

Vigningar i helgen.

I helgen vigdes 39 nya präster och 16 diakoner i tio av landets stift. Två präster togs emot från andra länders kyrkor.

UPPSALA STIFT
Foto: Magnus Aronson

Lördagen den 13 juni vigdes fyra präster och fyra diakoner till tjänst av biskop Karin Johannesson i Uppsala domkyrka.

Från vänster: domprost Annica Anderbrant, Tomas Jönson, Ida Vik, Sofie Puranen, Linnea Carlbark, Lina Sohlén, Emily  Axelsson, Hedvig Åström, Louise Larsson och biskop Karin Johannesson.

SKARA STIFT
Foto: Carla Karlsson

Söndagen den 14 juni vigdes fem nya präster och två nya diakoner av biskop Åke Bonnier i Skara domkyrka.

Från vänster: Peter Sader, Carina Eriksson, Tommy Vallenros, biskop Åke Bonnier, Erik Horner, Annelie Lidén, Gunnar Friberg, Marléne Niggol Carlsson.

LINKÖPINGS STIFT
Foto: Daniel Lönnbäck

Lördag 13 juni vigdes fyra präster och tre diakoner av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka.

Från vänster: Carolin Falk, Elisabeth Roos, Cia Kågedal, biskop Martin Modéus, Helena Borgenback, Eva Fremred, Katarina Grahn, Elin Kindeskog.

STRÄNGNÄS STIFT
Foto: Elin Henningsson

Söndagen den 14 juni, vigde biskop Johan Dalman fem nya präster till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan.

Från vänster: Christopher Denker, Angela Collin, biskop Johan Dalman, Theresia Palm, Thomas Loréhn och Richard Pleijel. 
 

VÄXJÖ STIFT
Foto: Sara Peterson

Den 13 juni vigdes  två diakoner till tjänst i Växjö stift i Växjö domkyrka av biskop Fredrik Modéus.

Från vänster: Ester Fjellander, biskop Fredrik Modéus, Nina Fredhage. 

VÄSTERÅS STIFT
Foto: Henrik Mill

Söndagen den 14 juni vigdes i Västerås domkyrka fyra nya präster och en ny diakon för tjänst i Västerås stift av biskop MIkael Mogren.

Från vänster syns: Elisabeth Dahlstedt, Karolin Baesch, Josef Ängsved, biskop Mikael Mogren, Ulrika Picadon, Rebecca Klitgaard Nelsson.

VÄXJÖ STIFT
Foto: Sara Peterson

Den 14 juni vigdes två präster i Växjö domkyrka av biskop Fredrik Modéus.

Från vänster: Ola Nilsson, biskop Fredrik Modéus, Mattias Sånglöf. 

GÖTEBORGS STIFT
Foto: Torgny Lindén

Söndagen den 14 juni vigdes fem präster och två diakoner för tjänst i Svenska kyrkan och Göteborgs stift i Göteborgs domkyrka, uppdelat på två vigningar.

På bilden ovan syns prästerna Sofie Strid, Henrik Selin och Theresia Båvenby som flankeras av domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann.

Foto: Torgny Lindén

På bilden ovan syns diakonerna Ulrika Espenholt och Victor Tedeman samt prästerna Erik Gislason och Staffan Schmidt även här flankerade av domprosten och biskopen.

LUNDS STIFT
Foto: Camilla Lindskog

På söndagen den 14 juni vigdes tre präster och välkomnades två präster från danska respektive isländska kyrkan av biskop Johan Tyrberg i Lunds domkyrka.

Från vänster överst: domprost Bo Sandahl, Peter Buch (välkomnad från den danska kyrkan). Ólafur Jón Magnússon (välkomnad från den isländska kyrkan) Emma Jansson. Pauline Färdow, Annamaria Laviola-Svensäter och biskop Johan Tyrberg.

LULEÅ STIFT
Foto: Alexandra Nyman

Lördagen den 13 juni vigdes fyra präster och en diakon i Luleå domkyrka av biskop Åsa Nyström.

Från vänster övre raden syns: biskop Åsa Nyström, Karl-Johan Emgård, Jan Persson. Nedre raden från vänster: Mimmi Merlich, Monica Markström och Catrin Marklund.

HÄRNÖSANDS STIFT
Foto: Maria Eddebo Persson

Söndagen den 14 juni var det präst- och diakonvigning i Härnösands domkyrka. Biskop Eva Nordung Byström vigde en ny diakon och tre nya präster.

Övre raden från vänster: domprost Kent Nordin, diakon Mona Brink och biskop Eva Nordung Byström.

Nedre raden från vänster: prästerna Edvin Näslund, Frida Holmström och Dennis Gårdman.