Använd din röst i kyrkovalet för att försvara den öppna folkkyrkan

Socialdemokrater i Ronneby pastorat
Det viktigt att du röstar i kyrkovalet i höst, men också hur du röstar. Foto: Mikael M Johansson

Det viktigt att du röstar i kyrkovalet i höst, men också hur du röstar.

Socialdemokratins engagemang har bidragit till att Svenska kyrkan har reformerats i flera steg från att vara statens maktkyrka till att vara den demokratiskt förankrade och öppna folkkyrka som vi har i dag.

Trots att Svenska kyrkan inte längre hänger samman med staten, så har den stort inflytande i samhällslivet. Svenska kyrkan gör skillnad varje dag året om och bedriver viktig verksamhet för barn, unga, gamla och utsatta. Svenska kyrkan är också arbetsgivare för många och en stor skogsägare. Det är därför viktigt hur Svenska kyrkan styrs och leds ideologiskt.

Vi socialdemokrater vill fortsatt vara och slå vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan som står upp för alla människors lika och okränkbara värde.

Vi vill att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i kyrkans verksamheter. Vi vill också att Svenska kyrkan alltid står upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd och att arbetet utvecklas för att säkerställa att ingen som helst diskriminering förekommer i Svenska kyrkans verksamhet, till exempel när det gäller samkönade pars rätt att gifta sig.

Vi vill också främja Svenska kyrkans kulturinsatser för att säkra att staten även fortsättningsvis bidrar till vårt gemensamma kulturarv. Vi vill fortsatt främja Svenska kyrkans samverkan med civilsamhället och även med kommuner och regioner genom insatser inom det diakonala området.

Vi tar också bestämt avstånd från krafter som vill begränsa Svenska kyrkans verksamhet och rikta den mot en speciell grupp, de högkyrkliga. Svenska kyrkan ska vara en öppen kyrka utan trösklar, där alla känner sig välkomna.

Det finns också grupper som på andra sätt vill förändra Svenska kyrkans roll. Som vill att Svenska kyrkan ska förvalta sina egendomar bara med hänsyn till avkastningen. Som vill att Svenska kyrkans biståndsverksamhet ska gå enbart till kristna grupper. Som vill ha avgifter på barn- och ungdomsverksamheten.

Det finns också grupper som vill att Svenska kyrkan ska återgå till indirekta val på alla nivåer, det skulle innebära att alla som är medlemmar i Svenska kyrkan skulle fråntas möjligheten att vara med och utse sina representanter i kyrkomötet, i stiften och i församlingarna.

Det är för oss socialdemokrater oacceptabelt. Därför är det viktigt att du röstar i kyrkovalet i höst, men också hur du röstar. Använd din röst för att försvara den öppna folkkyrkan som står upp för alla människors lika värde – rösta på Socialdemokraterna.

Ann-Margret Olofsson (S)
Rune Kronkvist (S)
Malin Månsson (S)
Ulrik Lindqvist (S)
Catharina Christensson(S)
Martin Moberg (S) 

Ronneby pastorat 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.