Guds rike handlar om demokrati och rättvisa

Eskil Jonsson, Uppsala, ekon dr
I jakten på skattesänkningar och en kraftigt ökad förmögenhetstillväxt för ett fåtal i den rika västvärlden, har “världsmakterna” satt sig över fattiga människors frihet och rättvisa.

Risken för att anklagas för att bedriva politik på ”vänsterkanten” kan ibland förlama kyrkans profetiska budskap om Guds rike, som även handlar om demokrati och rättvisa.

De uppblossade striderna i Israel och Gaza vittnar om hur oerhört skör som den moderna demokratin är. Den politiska och ekonomiska utvecklingen pekar mot farligt ökande orättvisor, förtryck och våld på allt fler håll i världen. Det undergräver  förtroendet för de demokratiska och etiska principer som vill värna ”alla människors lika värde”.

Kyrkan, kristna partier och religiösa ledare tycks mig ibland vara alltför splittrade och svaga när det gäller att kraftfullt verka för fred, demokrati och rättvisa i världen. Risken för att anklagas för att bedriva politik på ”vänsterkanten” kan ibland förlama kyrkans profetiska budskap om Guds rike, som även handlar om demokrati och rättvisa.

Bibelns tema från början till slut handlar ändå om en ”politik”, en frälsning och befrielse såväl i andligt och kulturellt  som i politiskt, socialt, ekonomiskt eller ekologiskt avseende. Bibelns profeter runtom i Israel förkunnade alla hoppet om ett fredens och rättvisans rike redan här på jorden. Jesus undervisning om Guds rike står också nu i skarp kontrast till den världsliga makt och dominans som likt Romarriket på Jesus tid, inte vill ta riktig hänsyn till alla dem som på ett eller annat sätt blivit maktlösa och berövats på sina mänskliga rättigheter.

Idag står fred, demokrati och rättvisa åter på spel i denna region och våldet drabbar såväl  judar som muslimer och kristna. Antisemitism, rasism och religionsfientlighet hotar som vanligt särskilt de maktlösa, de som Jesus, ’de fattigas konung’ fick lida och dö för.

Demokrati borde därför i grunden inte bara vara en fråga om olika partiers representation och åsikter utan om en tilltro till de demokratiska grundsatser som handlar om alla människors lika värde, som de uttrycks i FN:s deklaration om Mänskliga Rättigheter och inte minst Barnkonventionen.

När det gäller världens äldsta och största demokrati i USA, som nyligen utsattes för en allvarlig attack mot demokratins hjärta så är det förstås särskilt allvarligt. Här fanns även grupper av kristna som var involverade och låtit sig utnyttjas av de världsliga makter som snarare sprider rasism och skapar ökade orättvisor. En profetisk kyrka idag behöver då tydligt protestera och tala om alla människors lika värde med fred, jämlikhet och ekonomisk rättvisa. Det är ju Guds rättvisa det gäller!

Men även i Sverige finns liknande tendenser till att religionen inte får vara profetisk, som när Svenska kyrkans ärkebiskop anklagas för att vara partipolitisk när hon tar ställning för svaga grupper samhället som t.ex. invandrare och kvinnor.

Samtidigt finns det kristna grupperingar som tycks vara beredda att sälja den “själ” som handlar om alla människors lika värde, när det gäller hänsyn till de många som tvingas på flykt undan torka och krig. De snabbt ökande klyftorna mellan rika och fattiga tycks då bli mindre viktiga att ta hänsyn till, trots att de nu är så allvarliga att de utgör ett hot både mot demokratin och världsfreden. Även klimathotet är en fråga om ekonomisk rättvisa. Det är ju framför allt de rika och mäktiga som behöver inse allvaret för att rädda världen, och det är Guds rättvisa och Hans rättfärdighet som det gäller!

“Rättvisa” handlar också om att vara ‘vis’ på ‘rätt’ sätt. Historien visar emellertid att vi tyvärr har svårt att lära oss något av historien. Hotet mot demokratin som skedde i Tyskland på 30 talet påminner alltför väl om hur vi så snabbt kan glömma. Nazisterna fick stöd både från de kristna och en framväxande högerextremism, som kände sig hotade av vänstern.

Det var också många som då hade svårt att förstå hur den demokratiska Weimarrepubliken kunde störtas av Hitler på “demokratisk” väg (The Death of Democracy, Carter Hett 2018). Men “ondskans spiraler som ökar den sociala sorteringen” som Demokratirådet uttrycker det, flyttar hela tiden fram sina positioner stegvis och inväntar den rätta tiden för att gå till attack. Även då fick Hitler stöd inte minst från protestantiska kristna som till och med hatade judarna.  Kyrkans profetiska uppdrag är istället att vittna om Guds rike som är ett fredsrike som måste byggas på alla människors lika värde.

Efter andra världskriget skedde en viss demokratisering i den del av världen som hade kolonialiserats till stor del av den kristna västvärlden. Men särskilt efter Berlinmurens och Sovjets fall 1989 har ändå inte någon verklig demokratisering med ekonomisk rättvisa fått framgång.

I jakten på skattesänkningar och en kraftigt ökad förmögenhetstillväxt för ett fåtal i den rika västvärlden, har “världsmakterna” satt sig över fattiga människors frihet och rättvisa. Snarare handlar det om en mycket brutal ekonomisk kolonialism där inte minst transnationella storföretag fått ett starkt inflytande över de nya nationerna. Den globala marknadskonkurrensen med politiskt stöd från världsekonomins supermakter (USA, Ryssland, Kina och EU) hotar inte minst fattiga bönder på landsbygden som i mycket stor omfattning tvingas flytta in till städernas slumområden för att få jobb.

Samtidigt utgör detta ett allvarligt hot mot en hållbar utveckling. Igen handlar det om att budskapet om Guds rike för fred, jämlikhet och rättvisa är allvarligt hotat. Denna hårdföra marknadsekonomi har till och med proklamerats som “religion” eller “frälsning” för att legitimera politisk och ekonomisk makt. I denna marknadsreligion kan  även de fattiga bli uteslutna om man inte “omvänder” sig (Economics as Religion. R Nelson, 2001).

Det är förstås inte fråga om att kyrkan ska bli politisk på ett obibliskt vis. Budskapet om Guds rike gäller såväl andligt som socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det är Guds rättvisa det handlar om. Hela Bibeln utgör en stor berättelse om “omvändelse” alltsedan israeliterna befriades ur Faraos fängelser i Egypten för mer än 3000 år sedan.

Detta fredsbudskap har förnyats och radikaliserats genom Jesus, också jude, till att omfatta hela världen och hela människan.

Det är det som Guds rike handlar om. Så ock på Jorden.

Eskil Jonsson, Uppsala, ekon dr

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.