Vad tänker KyrkA:s övriga kretsar göra nu?

Västeråskretsen styrelse, KyrkA

Här offras duktiga och lojala förtroendevalda, som verkligen vill jobba för medlemmarna på hemmaplan.

Utestängningen av de fem kretsstyrelserna i KyrkA är en avancerad manöver för att få bort kritiska röster inför fullmäktigemötet.

Minst åtta kretsstyrelser av 15 inom KyrkA är starkt kritiska mot den nuvarande styrelsen, förbundsdirektör Hammarströms ledarstil och förbundsordföranden Bror Holm. Fem av dessa kretsstyrelser är sedan 14 september utestängda ur KyrkA.

Förbundet hänvisar till en hittills osedd paragraf om att kretsar inte får ha egna organisationsnummer och menar att sådana kretsar inte tillhör KyrkA, en regel som är misstänkt ny. Det är också orimligt att förbundet inte skulle känt till att kretsar haft egna organisationsnummer.

En av de fem kretsarna ansökte hos förbundet 2017 om att få använda förbundets organisationsnummer för att få öppna ett bankkonto men fick ett nekande svar och blev tvungen att ordna ett eget organisationsnummer. Västeråskretsen har haft sitt organisationsnummer sedan 1985-03-22, i 35 år och 6 månader. Har kretsen under hela denna tid inte varit en del av KyrkA?

Vi misstänker starkt att allt detta handlar om att sätta demokratin ur spel och att få bort kritiska röster inför fullmäktigemötet den 5–6/10. Här offras duktiga och lojala förtroendevalda, som verkligen vill jobba för medlemmarna på hemmaplan, för att ledningen ska kunna sitta kvar.

Nu undrar vi vad till exempel Stockholms, Göteborgs, Gotlands och Härnösands kretsar gör för att stoppa denna rasering av facklig verksamhet som nu sker. Hur värnar ni demokratin och öppenheten i förbundet? Hur ska medlemmarna kunna känna någon tilltro till att ett förbund som behandlar sina egna som bönder i ett schackspel ska kunna ge något stöd vid en konflikt med en arbetsgivare? Hur ska KyrkA någonsin kunna bli ett trovärdigt fackförbund igen?

Västeråskretsens styrelse
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.