Vi behöver bli en modigare kyrka!

Ylva Wahlström Ödmann teolog, folkbildare & författare

Det måste samla oss ännu mer för att i mångfald försvara vår demokratiska folkkyrka i det nya oroande läget

Då var årets kyrkoval avklarat. Jag tänkte skriva en debattartikel redan när jag fick reda på att Alternativ för Sverige tänkte och fick ställa upp som ny nomineringsgrupp, samtidigt som man diskuterade vad nya inomkyrkliga nomineringsgrupp som blev Himmel och Jord fick heta.

Vad är mest viktigt att styra kring och vad är detaljer?

När Sverigedemokraterna var nya i kyrkomötet 2009, då bestämde vi gruppledare för alla övriga nomineringsgrupper att vi inte ville ha med SD i utskottsarbetet under hela den mandatperioden, för deras åsikter inte stämmer med en god kristen lära och de kommer inte ifrån ett demokratiskt parti.

Ett demokratiskt parti förväntas försvara alla minoriteters rättigheter och detta är en grundläggande definition av ett demokratiskt parti eller en demokratisk stat. Även om denna definition har urholkats genom åren och vi ser det allt för tydligt i den Svenska riksdagen. Det är inte bara invandrarpolitiken jag tänker på utan hela välfärdssystemet som har fått allt mer hål och revor för att trygga sina medmänniskor vid till exempel sjukdom, då man riskerar att bli utförsäkrad om man inte kan börja arbeta i tid. Även detta är tämligen okristligt. Jag var sjuk och du tog hand om mig, är ett av exemplen från Jesus kring vad en kristen medmänniska bör göra. Ja, han gav oss också i uppdrag att förkunna evangelium för hela skapelsen inte bara oss människor.

Ska vilka krafter som helst få ställa upp i vårt demokratiska kyrkoval? Och då svarar POSK tydligt genom att vilja ta bort hela direktvalet till vår breda folkkyrka, men det räcker nog inte för att få bort de odemokratiska och okristna grupperna i vår kyrka. För tyvärr har redan SD folk hittat in på främst Borgligt alternativ i alla fall lokalt. Även om det bekämpas från BA:s centrala ledning.

Samtidigt är flera grupper så starkt kritiska till att folkrörelsepartierna Socialdemokraterna och Centern fortfarande är starka nomineringsgrupper som direkt utgår från partiet olika ledande positioner. Jag hoppas att dessa ledande personer lyfter in en del av kyrkans tankar till den allmänna politiken. De har jag gjort till Miljöpartiet. Dessutom var inte skilsmässan från staten helt klar när jag lämnade kyrkostyrelsen år 2017 och antagligen är situationen liknade idag. Vilket gör det extra viktigt att kyrkan har god kontakt med staten, som också förväntar sig att kyrkan finns att tillgå vid olika kriser. Och många människor är glada att få bidra med röstande på alla tre nivåer till vår folkkyrka. Människor som har en viss besvikelse på kyrkan kan bli intresserade igen och delar kanske ut valsedlar på valdagen.

Men kyrkan måste förbli trovärdig, mer enhetlig i mångfalden och därför behövs mer lärande som är på gång på flera sätt. Dock är det en gammal och tydlig strategi av högerextrema krafter att inta kyrkan. Inget är nytt under solen och nu händer det igen. Även om de ännu är i opposition. Därför hoppade jag högt när Alternativ för Sverige fick först ta plats som nomineringsgrupp och nu får platser in i kyrkomötet.

Ni lär inte i första hand lyckas omvända dessa medmänniskor, men sossar och centerpartister kommer allt närmare en kyrka som man tillhör och är intresserad av, även om man kanske bara sällan besöker gudstjänster.

Nu har vi svårhanterliga krafter i vår kyrka. Nåd och kärlek till er som inte vågade eller får göra mera. Det behövs att vi samlar oss ännu mera för att i mångfald försvara vår demokratiska folkkyrka i det nya oroande politiska läget. Det ska inte vara besvärande att föreslå att muslimer ska kunna överta en kyrka som vi i vår kyrka inte längre har råd att driva. Och ärkebiskopen vill jag ska våga vara lika tydlig i sitt budskap som tidigare och alla ni som twittrar för mångfald och livet måste våga fortsätta, även om det innebär ibland både hot och hat.

Blivande präster behöver självklart stå i denna tradition. Som kristna är vi kallade att stå upp för vår lära, gärna ihop med andra troende medmänniskor. Vi måste våga! Och människor i vår kyrka vågar redan. Vi vågar när vi går på kärlekens uppdrag. För att skapa fred med varandra och jorden på rättvisa villkor.

Ylva Wahlström Ödmann
Teolog, folkbildare & författare

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Karin Janfalk
Tack Ylva Wahlström Ödmann. Modigare var ordet. Och varmare, öppnare, mer inkluderande. Och tydligare, mycket tydligare när människovärdet trampas på, människors identitet ifrågasätts och skapelsens behov av återupprättelse inte tas på allvar. Vi har helt enkelt mycket att jobba med så länge det heter idag. I förtröstan på att vi är omslutna och burna av Guds nåd och kärlek.
Modig
Om kyrkan ska vara modig och värna alla människors liv - borde den då inte ta samtalet med "SD folket"? Kan inte även dessa människor förstås, samtalas med och möjligen övervinnas med goda argument och kristlig kärlek? Det finns fler som inte har goda åsikter, ska även de frysas ut?
Elisabet Berggård
Jesus kritiserade fariséerna som ansågs sig vara förmer än andra människor. Jesus umgicks med publikaner och syndare. Vilka är dagens fariséer och vilka är dagens syndare? Och vilka människor skulle Jesus umgås med idag? Vilka tycker vi är goda människor och vilka anser vi inte vara goda? Ska vi inte umgås med vissa människor för att de har en annan åsikt än jag?