2020 års kulturstipendium från TCO går till Kent Wisti

Foto: Marcus Gustafsson

Prästen och konstnären Kent Wisti får årets kulturstipendium från TCO.

Kent Wisti får priset – äran och 50 000 kronor – för sin ”skarpa satiriska ton” som ”bygger på värme och medmänsklighet”. Wisti beskriver i ett pressmeddelande sin reaktion som stolt och lite generad:

– Men framför allt blir det viktigt för mig eftersom det betyder att min egen självtröst genom mina skruvar också uppenbarligen betyder något för någon annan. Vi lever ju i samma oro i samma absurda samtid, oaktat pandemin. Det blir bra det här. Inte nu, men sen.

Juryn, som leds av Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film, skriver så här i sin motivering:

”Han ser samhället i maktstrukturer och kommenterar ett politiskt klimat som präglas av primitiva känslor, rädsla och avsaknad av framtidsvisioner. Hans skarpa satiriska ton bygger på värme och medmänsklighet, när han tänjer på det som är väntat och som ligger utanför det förväntade. Han får oss att känna igen oss själva och varandra, medveten om hur alla människors bräcklighet och skörhet skapar en samhörighet utanför hierarkierna.”

TCO har samtidigt gett årets kulturpris till regissören Amanda Kernell, känd för bland annat den prisade filmen Sameblod från 2016.

Brita Häll