Koskinen skissar djärvt och brett om ”svenska värderingar”

Lennart Koskinen skildrar hur marknadens värderingar vuxit på andras bekostnad. Foto: Santérus förlag

Typiskt "svenska" värderingar – finns de? Lennart Koskinen, biskop emeritus, tar sig an frågan med ett ledigt språk och får okrystat in goda kristna bidrag.

Johan Unger recenserar boken Svenska värderingar?

Nationalistiska vindar och värderingar har blåst starkt över hela världen en längre tid. Finns det då typiskt svenska värderingar? Biskop Lennart Koskinen, länge Svenska kyrkans främste kommunikatör, har skrivit en bred och djärv översikt: Svenska värderingar? Den svenska värdegrundens dilemma.

Författaren konstaterar att det alltid har funnits en mångfald värderingar inom befolkningen. Han frågar sig om vårt så kallade enhetssamhälle varit mest en värdegrund bland överheten, medan folket inte orkat mer än slita för sitt dagliga bröd.

Lutherdomen predikade att arbetet var Guds kallelse, och den innebar att vara flitig, ordentlig och lydig mot husbonden. Dessa värderingar har förlorat sin religiösa grund, men de är kvar. De bildade ett prestationssamhälle på gott och ont, tänker jag.

Samhället är mer än staten, skriver Koskinen. Det är en triad: Templet (nu civilsamhället), Tronen (nu offentlig sektor) och Torget (nu marknaden). De har olika värderingar och makt. Ett gott samhälle kännetecknas av att det råder en balans mellan dem.

Boken är mycket användbar för självprövning och för dem som arbetar med värderingar och ledarskap.

Men marknaden har expanderat enormt med sin konkurrens- och vinstmodell. Den har påverkat offentlig sektor och civilsamhälle och gjort medborgaren till kund och det offentliga till leverantör.

Balans råder nu inte mellan T:na. Bättre värderingar och ett nytt ledarskap behövs, menar biskopen och beskriver ett tillitsbaserat ledarskap.

Hur vet vi då vilka värderingar som finns och hyllas? Det finns många källor som visar på det. En av dem är WVS, World Values Survey, som redovisar vilka värderingar folk har i olika delar av världen. Här sticker svensken ut som världens mest sekulariserade och individualistiska person.

Andra källor är lagstiftningen och skilda organisationers mål. Koskinen citerar bland annat regeringsformen: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.

Finns det en makt och en värdering, som står över den, frågar jag mig? Naturrätten?

Koskinens språk är mycket ledigt och ibland humoristiskt och för in goda kristna bidrag okrystat. Det är en van talare som skriver.

Finns det då några svenska värderingar?

En svensk värdeprofil finns, menar författaren. Nummer 1: Allas lika värde. Nummer 2: Demokrati, frihet och ansvar. Nummer 3: Trygghet, integritet och solidaritet. I förening blir de en svensk värdeprofil.

Håller du med? Breddens svaghet är att den kan bli svepande. Det gäller att vara kritisk – som vanligt. Boken är mycket användbar för självprövning och för dem som arbetar med värderingar och ledarskap.

Johan Unger
präst och docent i teologi

Fakta: Bok

Svenska värderingar? Den svenska värdegrundens dilemma

Lennart Koskinen

Santérus förlag

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.