Kultur

Många vill skriva kreativt i Linköping

Grupper med kreativt skrivande provas för första gången under våren i Linköpings domkyrkopastorat. Intresset visade sig vara så stort att det räckte till två grupper i stället för en.

Initiativet kommer från Karin Thorén. Efter 13 år som präst började hon skriva psalmer och tog en distanskurs i kreativt skrivande. Då upptäckte hon att själva skrivprocessen kunde vara mycket friare än hon tidigare trott. Hennes texter började leva för sig själva.

– När jag skapade ramar för skrivandet – att jag antingen skrev vid vissa bestämda tidpunkter på dagen, ett visst antal ord per dag eller på en viss plats – då öppnades ett flöde. Ramarna skapade friheten, säger Karin Thorén.

– Tidigare hade jag också alltid haft ett syfte med skrivandet, till exempel att det skulle bli en predikan. Nu behövde jag inte det.

Karin Thorén började fundera över hur hon skulle dela med sig av sin upptäckt. Passade detta in i en prästs arbete? Det kom hon fram till att det gjorde.

– Alla människor upplever genom livet sånt som behöver bearbetas och sättas ord på, alltifrån ren glädje till djup sorg eller kris. Då kan skrivandet vara en väg att bearbeta – många tänker bättre med en penna i handen. Därför kan det vara en uppgift för Svenska kyrkan att rusta människor i skrivande som en möjlighet att sätta ord på våra känslor, erfarenheter och tankar, säger Karin Thorén och tillägger:

– Sen är det kreativa skrivandet lekfullt, det tycker jag är roligt när Svenska kyrkan är. Och så är ju skrivandet något som både unga och gamla, män och kvinnor gör. Ganska ofta när vi bjuder in till olika skapandeformer blir det lite ensidigt, men det här passar alla. Det fungerar även för dem som inte har svenska som modersmål eftersom alla skriver utifrån sin egen nivå.

Karin Thorén hittade friheten i sitt skrivande innanför de ramar hon själv satt upp. Foto:

Så fort inbjudan gått ut i januari blev de tio platserna i gruppen bokade. Eftersom anmälningarna fortsatte att komma in, fattades beslutet att starta ännu en skrivargrupp. Båda grupperna träffas vid fem tillfällen, kvällstid för att passa alla åldrar. Varje träff är en och en halv timme lång.

– Vi har till exempel tittat på en bild tillsammans och funderat över vilka ord som kom till oss när vi såg bilden. Sedan tog vi tio minuter för att skriva en dikt eller en kort text. Hur känns det i bilden? Vad hör man? Vad ser man?

En annan övning kallas ”blackout poetry”. Den går till så att man tar en kasserad boksida eller tidningstext och med svart tuschpenna stryker över allt i texten tills bara fem–tio ord är kvar. De orden blir en dikt.

– Det här är övningar jag själv har lärt mig. Jag har ingen utbildning i detta, utan jag förmedlar de erfarenheter jag gjort och det jag läst om kreativt skrivande, säger Karin Thorén.

Hur tänker du kring valet mellan penna och dator?

– Nej, nej inte dator! Det här är ett hantverk. Jag har köpt skrivböcker till grupperna.

Fakta: Kreativt skrivande

Vad? Gruppövningar i att skriva tankar, känslor och erfarenheter.

Vem? Prästen Karin Thorén vid Studiecentrum i Linköpings domkyrkopastorat leder grupperna, som vem som helst kan anmäla sig till.

När? Fem kvällar under våren, en och en halv timme varje gång.

Brita Häll

Läs vidare