Vältajmad uppmuntran från biskopen i Västerås

Kajsa Söderberg läser Kraft och mod - en lustfylld och högaktuell vandring tillsammans med Västeråsbiskopen Mikael Mogren.

Att en liten volym kan rymma så mycket energi och kunskap kanske inte förvånar när författaren heter Mikael Mogren. Med sin nya komprimerade bok – nedladdningsbar i pdf-format – erbjuder biskopen i Västerås en lustfylld vandring. Genom nutid och dåtid går vi tillsammans i ett kristet sammanhang mot en framtid och ett samhälle som vi önskar. För större aktualitet kan väl knappast ropet "kraft och mod" ha just nu.

Där många andra går bet, lyckas Mikael Mogren hålla en stadig kurs och stärka det kristna självförtroendet. När det gäller att öka stoltheten kring vårt gemensamma kulturarv hjälper han till att lägga pusslet ihop med läsaren.

Bitarna faller på plats. Det komplexa blir enkelt och det abstrakta lätt att förstå. Mikael Mogrens hjärtefrågor visar att kyrkan är angelägen för oss alla och att Svenska kyrkan har ett uppdrag att bygga relationen, till de unga där de befinner sig och till oss äldre som ibland är onödigt luttrade.

Barn behöver till exempel ord om Gud, skriver han. Trons hemspråk, modersmålet genom vilket man tolkar världen, är nödvändigt och vuxna måste hjälpa barnen med det språket. Men även modet att vara sig själv och samtidigt ett vi tillsammans med andra behövs. Då är det inte tillräckligt med endast utrymme och språk, utan även kunskap är nödvändigt.

När samhället har behov av kyrkan uppstår risker. Om motiven till engagemang reduceras till ekonomi utan förankring i ett teologiskt samtal eller om kyrkan anpassar sig efter statsmakten med en alltför stor och självpåtagen förändringsbenägenhet, är villospåret nära, påminner Mikael Mogren om. Om Svenska kyrkan ska profilera sig som social aktör, måste altare och värld hänga samman, skriver han.

När kyrkan visar sin relevans når den fram. Precis som Mikael Mogren själv gör med sin omsorg. Kraft och mod till alla.

Fakta: Kraft och mod

Mikael Mogren
Västerås stift

50

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Härnösands stift
Uppsala stift
Stockholms stift
Strängnäs stift
Lunds stift
Linköpings stift
Västerås stift
Västerås stift