Märkliga tolkningar av 50-gränsen

Jonas Lindberg, gästskribent
Gäller 50-gränsen även vid bilkö?

Polismyndigheten borde inte bara se till lagens bokstav när det gäller drive-in-gudstjänster och webbsändningar.

Johan Lundgren, ungdomspräst i EFS-kyrkan i Skellefteå, beklagar sig i en insändare i Norran över att gränsen på 50 personer vid offentliga samlingar tillämpas på märkliga sätt. Som så många andra har han och hans församling försökt hitta nya sätt att arbeta i coronatider, men stöter då på patrull hos polismyndigheten.

Gränsen gäller nämligen även vid drive-in-gudstjänst, trots att deltagarna stannar i sina bilar. Johan Lundgren frågar sig därför retoriskt om samma begränsning bör gälla vid bilköer.

Det blir dock snäppet mer absurt när samma församling har försökt dela gudstjänstfirarna i två olika hus, där den ena gruppen får delta i gudstjänsten via livesändning. Även här gäller nämligen att det totala antalet deltagare inte får överstiga 50. Om gruppen med tv-skärm däremot ser på en helt annan gudstjänst är det grönt ljus.

Det är bara att hålla med insändarskribenten. Nog skulle polismyndigheten kunna tillämpa regelverket bättre än så här. Att inte bara se till lagens bokstav, utan också dess anda.

Jonas Lindberg