Viktigt stötta barn och unga i demokratifrågor

Nio stiftskonsulenter för Svenska Kyrkans Unga

Barn och unga är alltid beroende av vuxna för att ge dem plats och utrymme

Svenska Kyrkans Unga är en av de största inomkyrkliga föreningarna i Svenska kyrkan. Jonas Eek har i sin ledare den 8 september 2021 helt rätt i att betydligt fler barn och unga är verksamma i Svenska kyrkan än de som är organiserade i Svenska Kyrkans Unga. Vi stiftskonsulenter som arbetar med Svenska Kyrkans Unga har till uppgift att bland annat stötta distriktsstyrelserna men även den personal i församlingarna som arbetar med Svenska Kyrkans Unga.

Precis som Jonas Eek vill vi att det ska vara självklart att organisera alla barn och ungdomar i församlingarnas verksamhet i Svenska Kyrkans Unga. Här finns möjlighet att rustas och lära sig om de demokratiska former som styr, inte bara vårt samhälle, utan också vår kyrka. Vi vet att kunskap om demokrati minskar i vårt samhälle. Som kristna är det viktigt att lära våra barn och unga om Bibelns berättelser och att sätta det kristna budskapet i relation till samhället. Den kunskapen hjälper unga att stå upp för mänskliga rättigheter och demokratins självklara plats i samhället.

Vår erfarenhet i mötet med personal i församlingar är flera. Vi kan se att de som arbetar med barn och unga i dag inte sällan saknar erfarenhet av föreningsliv eller demokratiska metoder och därför inte ser behovet av eller har kunskapen att rusta barn och unga i demokratiska former. Detta är ett reellt problem för oss. Svenska Kyrkans Unga ska styras av barn och unga själva, men det är få ungdomar som är så drivna att de klarar det helt utan stöd och uppmuntran från vuxna. Ännu svårare är det i de fall där unga upplever att de blir motarbetade av vuxna i sina försök till påverkan och organisering.

Det är också viktigt att kyrkoherde och förtroendevalda prioriterar arbetet med Svenska Kyrkans Unga så att personal har tid i sina tjänster att stötta och främja det demokratiska arbetet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF), som Svenska Kyrkans Unga söker statsbidrag från, ställer stora krav på demokratin inom alla organisationens delar. För att Svenska Kyrkans Unga ska kunna nå upp till det behövs kompetent personal som kan stötta barn och unga inom detta område.

I Svenska Kyrkans Unga organiseras barn och unga för att vara bärare av kyrka och församling. De skapar gemenskap och får växa i tro. Tillsammans blir de även en röst för alla barn och unga – en röst som behöver få höras!

Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ, Riksårsmötet, har beslutat att driva frågan om att unga från 15 år både ska kunna rösta och vara valbara i kyrkovalet. Visst kan det vara så att få 15-åringar är intresserade av att vara med i ett kyrkoråd, men de som är intresserade ska ha chansen, och den 16- eller 17-åring som vill har då möjlighet att göra det under fyra år innan de kanske flyttar från hemförsamlingen för studier eller jobb.

Det är inte upp till oss vuxna att berätta för barn och unga hur de borde göra, eller vilken riktning som är rätt. Oavsett om en är ledarskribent på Kyrkans Tidning eller ej, det är de ungas vilja och vi vuxna ska så klart stötta dem i det.

Svenska Kyrkans Unga beslutade på Riksårsmötet 2019 att inom ramen för eller som ett komplement till den kommande strategin för ungas demokratiska organisering i Svenska kyrkan, ta fram en demokratiutbildning. Vi önskar att sådan kunskap också ska vara obligatorisk på utbildningarna till kyrkliga tjänster då den kunskapen är på väg att gå förlorad bland de som arbetar med barn och unga i dag. Vi önskar också att föreningskunskap ska efterfrågas som kompetens vid rekrytering av de som ska arbeta med barn och unga.

Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation och styrs av de unga själva, men barn och unga är alltid beroende av vuxna för att ge dem plats och utrymme. Vi behöver alla, stiftskonsulenter, pedagoger, kyrkoherdar och ledarskribenter ge dem stöd i form av uppmuntran, kompetens och resurser. Hela Svenska kyrkan tjänar på en stark barn- och ungdomsrörelse.

Malin Attervåg,
stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga Linköpings stift 
Kristofer Burman
stiftspedagog, Svenska Kyrkans Unga Lunds stift 
Cecilia Cedergren 
stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga Göteborgs stift 
Jon Falk
stiftspedagog, Luleå stift 
Johannes Fransson
stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga Karlstads stift 
Lisa Gerenmark
stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga Skara stift 
Johanna Knutsson 
stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift  
Ida Liljeblad
stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga Göteborgs stift 
Anders Nordlinder
stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga Härnösands stift
 

Svar direkt:

Det är glädjande att stiftskonsultenter från åtta av landets stift går i svaromål på min ledartext. I stora stycken tycks vi eniga. Alldeles särskilt i det som är vårt gemensamma ärende, nämligen att hela ”Svenska kyrkan tjänar på en stark barn- och ungdomsrörelse”.

Däremot kan man ana en skillnad mellan oss i hur vi ser på relationen mellan barn och vuxna. För när handläggarna skriver att det inte är ”upp till oss vuxna att berätta för barn och unga hur de borde göra, eller vilken riktning som är rätt” blir i varje fall jag fundersam.

Missförstå mig inte – vuxenvärlden har ett stort ansvar att förutsättningslöst möta barn och unga, för att lyssna in och lära från dem och deras livsvärldar. Däremot, tvärt emot handläggarna, är det min övertygelse att vuxenvärlden har ett lika stort ansvar att berätta för barn och unga vad som är rätt och vilken väg som är att föredra. Hela demokratiutbildningen är väl ett uttryck för just detta? Vi vuxna har en skyldighet att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap för att ge perspektiv på ungdomarnas liv. Min text var ett blygsamt försök till detta.

Jonas Eek

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.